Novosti

26. studenog 2018.

Obrane sinopsisa disertacija

U ponedjeljak 3. prosinca 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.30 sati, Branka DESPOTUŠIĆ, mag. hist. et mag. philol. croat., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Splitska luka u procesu tranzicije i modernizacije (1850. – 1914.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mithad Kozličić, doc. dr. sc. Mateo Bratanić i prof. dr. sc. Marko Trogrlić.

U utorak 4. prosinca 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Ivana RUBIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dijana Vican, doc. dr. sc. Matilda Karamatić Brčič i prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić.