Studiji i studenti

2023./2024.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih prijediplomskih studija, jednopredmetnog stručnog prijediplomskog studija i jednopredmetnih sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2023./2024.