Studiji i studenti

2023./2024.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih prijediplomskih sveučilišnih studija i integriranih jednopredmetnih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.