Članstvo u međunarodnim udrugama

Sveučilište u Zadru član je sljedećih međunarodnih udruga: