Studiji i studenti

Upisi u prvu godinu studija

  • Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
     
  • Plan upisa studenata u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.