Prorektorica za studente i studije
prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
e-mail: apintari@unizd.hr

   CV-hr
   CV-en


Tajnica prorektorice za studente i studije

Mirjana Oštrić, dipl. tur. kom.
e-mail: mostric@unizd.hr
tel.: 023 200 580
fax: 023 316 882

Prorektorica za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo
prof. dr. sc. Lena Mirošević
e-mail: lmirosev@unizd.hr

   CV-hr
   CV-en


Tajnica prorektorice za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo

Andrea Barač Bataljaku, dipl. ing. mng.
e-mail: abaracbat@unizd.hr
tel.: 023 200 518

Prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju
prof. dr. sc. Marko Lukić
e-mail: mlukic@unizd.hr

   CV-hr
   CV-en


Tajnica prorektora za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju Sveučilišta u Zadru

Lučana Latković, prof.
e-mail: latkovic@unizd.hr
tel.: 023 200 657

Prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturuprof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
e-mail: zpenezic@unizd.hr

   CV-hr
   CV-en


Tajnica prorektora za znanost i informacijsku infrastrukturu

Mirjana Oštrić, dipl. tur. kom.
e-mail: mostric@unizd.hr
tel.: 023 200 580
fax: 023 316 882