Izjava o pristupačnosti


Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Zadru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Sveučilišta u Zadru koje se nalazi na adresi https://www.unizd.hr.
 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište Sveučilište u Zadru djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 

Nepristupačan sadržaj

 • Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis;
 • Audio i video sadržaj nemaju prikladan opis;
 • Poveznice nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama;
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis;
 • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a ostale datoteke (npr. .doc, .ppt) dostupne su isključivo za preuzimanje;
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;
 • Navigacijski izbornik nije dostupan putem tipkovnice;
 • Sadržaj stanica u preglednicima može biti različito prikaz.

Sveučilište u Zadru radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
 

Podizanje razine pristupačnosti

Sveučilište u Zadru poduzima korektivne aktivnosti kojima će nastojati podići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10. 9. 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Sveučilište u Zadru.
Izjava je zadnji put preispitana 10. 9. 2020., Sveučilište u Zadru će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Sveučilišta u Zadru korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom:  info@unizd.hr.
 • telefonom: +385 23 200 626
 • poštom: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska
   

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.