Izjava o pristupačnosti


Izjava o pristupačnosti

Sveučilište u Zadru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Sveučilišta u Zadru koje se nalazi na adresi https://www.unizd.hr.
 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište Sveučilište u Zadru djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed slijedećih okolnosti:
Velika količina prethodno objavljenih sadržaja, koje Sveučilište u Zadru smatra arhivom, nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:

 • Slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis;
 • Audio i video sadržaj nemaju prikladan opis;
 • Poveznice nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama;
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis;
 • PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a ostale datoteke (npr. .doc, .ppt) dostupne su isključivo za preuzimanje;
 • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke alata Microsoft Word ili nekog drugog alata za obradu teksta uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;
 • Sadržaj stanica u preglednicima može biti različito prikaz;
 • S obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika (nastavnika), mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja..

Sveučilište u Zadru kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
 

Podizanje razine pristupačnosti

Sveučilište u Zadru poduzima korektivne aktivnosti kojima će nastojati podići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10. 9. 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Sveučilište u Zadru.
Izjava je zadnji put preispitana 10. 6. 2022., Sveučilište u Zadru će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Sveučilišta u Zadru korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom:  info@unizd.hr.
 • telefonom: +385 23 200 656
 • poštom: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska
   

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.