Studiji i studenti

Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij.

Redoviti i izvanredni diplomski studiji Sveučilišta u Zadru upisuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stanici www.studij.hr.

Prijave se obavljaju putem servisa e-Građani, što znači da je za pristup potrebna odgovarajuća vjerodajnica (korisnički podaci) za pristup Nacionalnom identifikacijskom i autentifikacijskom sustavu (NIAS). Kandidati koji posjeduju važeće korisničke podatke iz sustava AAI@EduHr, prijavljuju se s tim podacima.

Državljani država članica Europske unije, strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog diplomskog studija na javnom visokom učilištu, upisuju se u okviru upisne kvote za hrvatske državljane uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svi ostali strani državljani upisuju se u okviru kvote za strane državljane uz plaćanje pune školarine za strane državljane.

Na izvanredne diplomske studije upisuju se državljani država članica Europske unije i strani državljani uz plaćanje pune školarine.

Pravo prednosti pri upisu na redovite i izvanredne diplomske studije imaju:

  •    pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja
  •    pristupnici bez oba roditelja koji do 31. siječnja 2021. godine nisu navršili 27 godina