Studijski boravak

  1. Odlazna studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka
  2. Kako sudjelovati u Erasmus+ programu?
  3. Kako sudjelovati u CEEPUS programu?

Odlazna studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka podrazumijeva odlazak na inozemnu visokoškolsku instituciju na određeno razdoblje (najčešće jedan semestar) nakon čega se student vraća na Sveučilište u Zadru gdje nastavlja studij. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na Sveučilište u Zadru dok je na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi registriran kao student na razmjeni.

Za vrijeme mobilnosti student pohađa kolegije i polaže ispite koje je dogovorio sporazumom o studiranju i koji mu načelno zamjenjuju kolegije koje bi trebao slušati i polagati na matičnom odjelu u semestru mobilnosti. Sadržaj mobilnosti također može uključivati istraživanje tj. rad na završnom, diplomskom ili doktorskom radu, ali je takav oblik mobilnosti moguć samo pod nadzorom tutora na inozemnoj instituciji i uz dopuštenje mentora na matičnom odjelu.

Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Sveučilište u Zadru gdje mu se priznaju položeni kolegiji temeljem zamolbe koju student podnosi matičnom odjelu, sporazuma o studiranju i prijepisa ocjena s naznačenim ECTS bodovima kojeg mu izdaje inozemna institucija po završetku mobilnosti. Detaljniji opis postupka priznavanja možete pronaći u Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti. Nakon što matični odjel donese odluku o priznavanju student može upisati idući semestar ili, u slučaju da je na kraju studija, pristupiti završnom ispitu ili obrani završnog rada.

Studenti na mobilnost mogu otići preko različitih programa mobilnosti koji predviđaju financijsku potporu za mobilnost. Najpoznatiji program preko kojega na mobilnost odlazi najveći broj studenata Sveučilišta je Erasmus+, a osim njega tu su i CEEPUS te ostali programi mobilnosti.


Kako sudjelovati u Erasmus+ programu?

Prije svega važno je znati da je mobilnost potrebno započeti planirati na vrijeme jer se Erasmus+ natječaj za studijski boravak (EU zemlje + Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska) raspisuje jednom godišnje: krajem zimskog semestra za mobilnost u zimskom i ljetnom semestru iduće akademske godine, dok se natječaji u okviru KA107/KA171 projekata (tzv. partnerske zemlje van EU) raspisuju zasebno ovisno o raspoloživim sredstvima. 

Za Erasmus+ mobilnost u svrhu studijskog boravka prije prijave na natječaj potrebno je odabrati moguća odredišta tj. najmanje jedno, a najviše tri visokoškolske institucije koje nude studijske programe i kolegije koji odgovaraju kolegijima koje bi student trebao slušati na matičnom odjelu u semestru mobilnosti. Izabrani kolegiji ne moraju biti identični onima koje bi student slušao na matičnom odjelu, a o njihovom izboru student se mora savjetovati s Erasmus koordinatorom na matičnom odjelu. Iako je Erasmus+ studijski boravak moguć samo na institucijama s kojima Sveučilište u Zadru ima potpisan međuinstitucijski Erasmus+ sporazum to ne znači da student prilikom prijave na natječaj ne može odabrati i visokoškolske institucije s kojima takav sporazum ne postoji. Važno je da u takvim slučajevima student na vrijeme kontaktira matični odjel i Ured za međunarodnu suradnju kako bi se pokrenuo postupak potpisivanja sporazuma.

Studijski boravak na inozemnoj visokoškolskoj instituciji ne može biti kraći od dva niti dulji od 12 mjeseci dok je optimalan boravak jedan semestar. Iznimno, studenti u specifičnim situacijama i s manje mogućnosti mogu ostvariti kratkoročnu praksu kod koje fizički dio mora trajati između 5 – 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Virtualni dio mobilnosti nije vremenski ograničen. Prilikom prijave na Erasmus+ natječaj student ne mora znati točne datume mobilnosti, ali mora odrediti semestar mobilnosti kao i broj mjeseci koje namjerava provesti na mobilnosti.

Kriteriji odabira kandidata definiraju se natječajem, a najvažniji kriterij je dostavljena kompletna natječajna dokumentacija i akademski uspjeh koji kandidatu nosi od 0 do 25 bodova. Osim navedenog kriterija, kriteriji su također kvaliteta pisma motivacije, doprinos kandidata aktivnostima studentske organizacije ESN Zadar, razina studija i odabir prihvatne institucije (prednost se daje studentima koji odlaze na EU-Conexus partnerska sveučilišta).

Nakon objave rezultata natječaja (početak travnja) svi kandidati se pozivaju na informativni razgovor nakon čega slijedi prijava na instituciju domaćina, konačan odabir kolegija i sastavljanje sporazuma o studiranju, dodjela financijske potpore, reguliranje zdravstvenog osiguranja u inozemstvu, organizacija puta i smještaja. Također, važno je da student na vrijeme obavijesti odjelnog Erasmus koordinatora o namjeri ostvarivanja mobilnosti te zatraži odobrenje odlaska na mobilnost (na za to zadanom obrascu) od matičnog odjela.

Erasmus+ financijska potpora u okviru novog Projekta Erasmus+ KA131 za 2022. godinu iznosi od 500 do 550 eura mjesečno za studijski boravak ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu, dok financijska potpora za mobilnost u okviru KA107/KA171 projekata iznosi 700 eura + putni troškovi. Iznose financijske potpore za pojedine zemlje i Projekte možete pronaći ovdje. Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 eura mjesečno. Osim studenata nižeg socioekonomskog statusa i izbjeglica i tražitelja azila, pravo na dodatnih 250 eura mjesečne Erasmus+ financijske potpore imaju i studenti koji pripadaju navedenim kategorijama: studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi, studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva, studenti iz ruralnih područja manjih mjesta i otoka i studenti koji su završili strukovnu školu. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti u specifičnim okolnostima imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno troškovima koji proizlaze iz tih okolnosti (invaliditet, kronična bolest i sl.). Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije, a nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Prijave za dodatnu potporu studentima nižeg socioekonomskog statusa kao i studentima u posebnim kategorijama zaprimaju se u okviru redovnih Erasmus+ natječaja. Svi natječaji kao i rezultati istih objavljuju se ovdje.

Više informacija o Erasmus+ programu možete pronaći ovdje ili pod odgovorima na najčešća pitanja studenata.


Kako sudjelovati u CEEPUS programu?

Mobilnost se može ostvariti na dva načina: putem CEEPUS mreža ili prijavom na CEEPUS freemover stipendije.

CEEPUS mreže osnivaju srodni fakulteti ili sveučilišni odjeli, a u okviru mreža studenti se mogu prijaviti za mobilnost u zimskom semestru (rok za prijavu je 15. lipnja) ili u ljetnom semestru (rok za prijavu je 31. listopada). Prijave se vrše online preko mrežne stranice www.ceepus.info u suradnji sa CEEPUS koordinatorom na matičnom odjelu. Osam odjela Sveučilišta u Zadru sudjeluje u CEEPUS mrežama. Više informacija o CEEPUS mrežama u kojima sudjeluju sveučilišni odjeli kao i podatke o koordinatorima mreža možete pronaći ovdje.

U slučaju da nisu iskorištene sve stipendije u okviru CEEPUS mreža, studentima se, bez obzira na kojem odjelu studiraju, otvara mogućnost za mobilnost putem tzv. CEEPUS freemover stipendije. U okviru CEEPUS freemover stipendija moguće je boraviti na bilo kojem sveučilištu u zemljama uključenim u CEEPUS program. Mobilnost je u najvećem broju slučajeva moguće ostvariti tijekom ljetnog semestra, a rok za prijavu je 30. studenog. Prijave se vrše online preko mrežne stranice www.ceepus.info. Za dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi za CEEPUS na Sveučilištu u Zadru Maji Kolega, prof.

Financijske potpore prilagođene su potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Stipendije uključuju troškove smještaja, prehrane i određeni novčani iznos (informacije o visini stipendija za pojedine zemlje možete pogledati ovdje) dok putne troškove pokriva Nacionalni ured za CEEPUS pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u skladu procedurom navedenom ovdje.

Više informacija o CEEPUS programu možete pronaći na mrežnim stranicama CEEPUS-a, u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta te na mrežnim stranicama Nacionalnog ureda za CEEPUS.

O ostalim programima mobilnosti više pročitajte ovdje, a u slučaju dodatnih pitanja slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju.