Studiji i studenti

2022./2023.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i integriranih jednopredmetnih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023.