Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka


Adresa:

Sveučilište u Zadru
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar


Adresa elektroničke pošte:

gdpr@unizd.hr


Telefon:

023 200 643


Osobnim putem:

ured br. 4. 8, IV kat Rektorata Sveučilišta u Zadru
radnim danom u uredovno vrijeme od 10:00 – 12:00 sati

 

Zaštita osobnih podataka

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne Novine 42/2018

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka obrađenim na Sveučilištu u Zadru

Pravilnik o politici  zaštite  i obradi  osobnih podataka