Sveučilišna tijela

Sveučilišna tijela Sveučilišta u Zadru čine Senat, stručna vijeća, Vijeće poslijediplomskih studija i Sveučilišni savjet.
Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta u Zadru. Bira se sukladno Statutu na način kojim se osigurava uravnotežena zastupljenost različitih područja znanosti te pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta.
Senat  osniva područna stručna vijeća i Vijeće poslijediplomskih studija.
O razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom brine Sveučilišni savjet koji i raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata.