Odlazna mobilnost osoblja

Odlazna mobilnost osoblja podrazumijeva mobilnost zaposlenika Sveučilišta u Zadru na inozemnoj visokoškolskoj instituciji ili u inozemnoj organizaciji u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (praćenje rada kolega ili tzv. „job-shadowing“, sudjelovanje u znanstvenim skupovima, radionicama, seminarima i tečajevima), dogovaranja međunarodne suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama. Svrha mobilnosti može biti ograničena specifičnim pravilima pojedinog programa mobilnosti ili odredbama međuinstitucijskih sporazuma.

Procedure vezane za odlaznu mobilnost osoblja određene su Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Financijske potpore za odlaznu mobilnost osoblja moguće je ostvariti putem Erasmus+ programa te programa CEEPUS i ostalih programa mobilnosti.


Kako ostvariti mobilnost putem Erasmus+ programa?

Erasmus+ program omogućuje razmjenu djelatnika Sveučilišta u Zadru i to u svrhu podučavanja ili u svrhu osposobljavanja.

U okviru ovog programa kod mobilnosti s programskim zemljama, koje se financiraju putem sredstava Erasmus+, a u okviru natječaja koje raspisuje Sveučilište postoji mogućnost ugošćavanje inozemnih stručnjaka koji nisu zaposlenici visokoškolskih institucija u svrhu održavanja nastave na Sveučilištu u Zadru. 

Natječaji za financiranje mobilnosti osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ obično se raspisuju dva puta godišnje. Svi natječaji vezani za mobilnost objavljuju se ovdje.

Mobilnost u svrhu podučavanja moguće je ostvariti na inozemnim visokoškolskim ustanovama s kojim Sveučilište u Zadru ima potpisan Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum u programskim i partnerskim zemljama. Listu potpisanih Erasmus+ međuinstitucionalnih sporazuma možete pronaći ovdje: Programske zemlje (KA103/131)Partnerske zemlje (KA107/171). Također, kod mobilnosti u svrhu osposobljavanja Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum nije nužan kod mobilnosti u Programske zemlje ukoliko se mobilnost vrši na institucijama koje nemaju status visokoškolske institucije. Pri pronalasku odgovarajućih ponuda za osposobljavanje od velike je koristi mrežna platforma IMOTION namijenjena osoblju visokoškolskih ustanova.

Djelatnici imaju mogućnost održavati nastavu na partnerskom visokom učilištu uz uvjet da održe najmanje 8 sati nastave tjedno (ili 4 sata u slučaju da se kombinira mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja uz razvoj pedagoških vještina) ili pak pohađati trening osposobljavanja i to sve u trajanju od 2 dana do 2 mjeseca za programske zemlje (KA103/131) te od 5 dana do 2 mjeseca za partnerske zemlje (KA107/171).

Erasmus+ financijska potpora za mobilnost u programskim zemljama (KA131) u ak. god. 2022./2023. iznosi od 112 do 144 eura dnevno ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu, a 180 eura po danu za partnerske zemlje (KA107/171/međunarodno otvaranje). Putni troškovi se refundiraju paušalnim iznosima ovisno o udaljenosti odredišta. Iznose financijske potpore za pojedine projekte i odredišta kao i objašnjenje izračuna putnih troškova možete pronaći ovdje, a kalkulator Europske komisije za izračun udaljenosti odredišta možete pronaći ovdje. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, djelatnici s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. Financijsku potporu ne mogu dobiti djelatnici ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije.


Kako sudjelovati u CEEPUS programu?

Mobilnost se može ostvariti na dva načina: putem CEEPUS mreža ili prijavom na CEEPUS freemover stipendije. Financijske potpore prilagođene su potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Stipendije uključuju troškove smještaja, prehrane i određeni novčani iznos (informacije o visini stipendija za pojedine zemlje možete pogledati ovdje) dok putne troškove pokriva Nacionalni ured za CEEPUS pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u skladu s procedurom navedenom ovdje.

CEEPUS mreže osnivaju srodni fakulteti ili sveučilišni odjeli, a u okviru mreža zaposlenici se mogu prijaviti za mobilnost u zimskom semestru (rok za prijavu je 15. lipnja) ili u ljetnom semestru (rok za prijavu je 31. listopada). Prijave se vrše on-line preko mrežne stranice www.ceepus.info u suradnji sa CEEPUS koordinatorom na matičnom odjelu. Pet odjela Sveučilišta u Zadru sudjeluje u CEEPUS mrežama (Odjel za informacijske znanosti, Odjel za germanistiku, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za arheologiju i Odjel za geografiju). Više informacija o CEEPUS mrežama u kojima sudjeluju sveučilišni odjeli kao i podatke o koordinatorima mreža možete pronaći ovdje.

U slučaju da nisu iskorištene sve stipendije u okviru CEEPUS mreža, osoblju se, bez obzira na kojem su odjelu zaposleni, otvara mogućnost za mobilnost putem tzv. CEEPUS freemover stipendije. U okviru CEEPUS freemover stipendija moguće je boraviti na bilo kojem sveučilištu u zemljama uključenim u CEEPUS program. Mobilnost je u najvećem broju slučajeva moguće ostvariti tijekom ljetnog semestra, a rok za prijavu je 30. studenog.  Prijave se vrše online preko mrežne stranice www.ceepus.info. Za dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi za CEEPUS na Sveučilištu u Zadru Maji Kolega, prof.

Više informacija o CEEPUS programu možete pronaći na mrežnim stranicama CEEPUS-a, u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta te na mrežnim stranicama Nacionalnog ureda za CEEPUS.