Studiji i studenti

Upisi u prvu godinu

Obavijest o razredbenom postupku za upis na diplomske studije

Pristupnici koji putem sustava NISpDS / Studij.hr upisuju diplomske studije Etnologija i antropologija, Informacijske znanosti i Lingvistika, a završili su neistovrsni preddiplomski studij te pristupnici za upis na diplomski studij Psihologija koji nisu završili preddiplomski studij na Sveučilištu u Zadru trebaju pristupiti razredbenom postupku, koji će se održati 23. rujna 2022.

 • Za upis na studij Etnologije i antropologije održat će se motivacijski razgovor, s početkom u 14:00 sati na Odjelu za etnologiju i antropologiju. Prijavnica za razredbeni postupak je OVDJE
  Prijavnicu treba poslati na referada@unizd.hr
 • Za upis na studij Lingvistike održat će se razgovor, s početkom u 17:00 sati na Odjelu za lingvistiku. Prijavnica za razredbeni postupak je OVDJE
  Uz prijavnicu, kandidati trebaju poslati i motivacijsko pismo za upis na diplomski studij Lingvistike na e-mail referada@unizd.hr
 • Za upis na studij Informacijskih znanosti pisat će se esej na izabranu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, s početkom u 11:00 sati na Odjelu za informacijske znanosti. Prijavnica za razredbeni postupak je OVDJE
  Prijavnicu treba poslati na iznanosti@unizd.hr
 • Za upis na studij Psihologije održat će se intervju i provjera znanja engleskog jezika, s početkom u 8:00 sati na Odjelu za psihologiju. Prijavnica za razredbeni postupak je OVDJE
  Prijavnicu treba poslati na sstepano@unizd.hr

Prijave za upis na diplomske studije

Prijave za upis na diplomske studije Sveučilišta u Zadru (osim za studije koje posebno navodimo ispod ovog teksta) provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, kojem se pristupa putem mrežne stranice https://www.studij.hr/

Studenti Sveučilišta u Zadru istovrsne diplomske studijske programe mogu prijaviti od 1. srpnja do 29. rujna 2022., a neistovrsne do 11. rujna 2022.
Prijaviti se mogu i studenti koji još nisu završili preddiplomski studij, a planiraju obraniti završni rad u ovoj akademskoj godini.

Studenti sveučilišta čiji se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, Središnjem prijavnom uredu dostavljaju potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske programe.
Više informacija o rokovima nalazi se na https://www.studij.hr/kalendar

Prijave za upis na diplomske studije Kulturna i prirodna baština u turizmu, Digitalno komuniciranje i Održivi razvoj turizma zaprimaju se putem online obrasca koji će na ovoj stranici biti dostupan od 19. do 30. rujna 2022. do 12 sati.

Prijave za upis na izvanredni studij Informacijske znanosti zaprimaju se putem online obrasca koji će na ovoj stranici biti dostupan od 19. do 23. rujna 2022.

Prijave za upis na diplomski studij Mediteranska poljoprivreda provode se putem mrežne stranice https://upisi.agr.hr/.

Studenti moraju preuzeti potvrdu o završetku preddiplomskog studija.
Za potvrdu o završetku preddiplomskog studija potrebno je sljedeće:

Za jednopredmetne i dvopredmetne studije:

 • iksica
 • potvrda iz knjižnice da su vraćene sve knjige
 • potvrda o uplati za promociju (studenti dvopredmetnih studija su dobili račun kod tajnice za A1 studij)

Za dvopredmetne studije:

 • zapisnik o završnom ispitu
 • studenti koji nemaju završni rad/ispit trebaju u tajništvu Odjela preuzeti potvrdu da su položeni svi predmeti
 • za studente koji imaju završni rad:
 • tvrdi uvez rada i CD
 • izjava studenta o akademskoj čestitosti
 • potvrda studenta o pohrani rada u digitalni repozitorij
 • potvrda mentora o pohrani rada u digitalni repozitorij

Potvrda se može preuzeti osobno u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Ruđera Boškovića 5/I) ili se može zatražiti putem e-maila: referada@unizd.hr

 

Odluke