Erasmus+ studentska praksa


Odlazna studentska mobilnost u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na inozemnu organizaciju na određeno razdoblje u svrhu obavljanja prakse koja može, ali i ne mora biti dio studijskog programa studenta. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na Sveučilište osim u iznimnim slučajevima kad na praksu odlazi u okviru Erasmus+ programa kao student koji je nedavno završio studij.

Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Sveučilište u Zadru gdje mu se praksa priznaje temeljem zamolbe koju student podnosi matičnom odjelu, sporazuma o stručnoj praksi i ocjene prakse koju mu izdaje inozemna institucija po završetku mobilnosti. Detaljniji opis postupka priznavanja možete pronaći u Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

Studenti na mobilnost mogu otići preko različitih programa ili samostalno. Ipak, najveći broj studenata praksu ostvaruje putem Erasmus+ programa koji predviđa financijsku potporu za mobilnost.


Kako ostvariti praksu putem Erasmus+ programa?

Stručna praksa u okviru Erasmus+ programa može trajati od najmanje dva do najviše 12 mjeseci uz uvjet da se odrađuje od 30 do 40 sati tjedno. Iznimno, studenti u specifičnim situacijama i s manje mogućnosti mogu ostvariti kratkoročnu praksu kod koje fizički dio mora trajati između 5 – 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Virtualni dio mobilnosti nije vremenski ograničen. Praksu je moguće odrađivati u tvrtkama, u centrima za obučavanje kao i u drugim organizacijama u državama članicama EU i ostalim programskim zemljama (Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) kao i u ostalim zemljama svijeta preko opcije međunarodnog otvaranja. Praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu (popis institucija u kojima se ne smije obavljati praksa dostupan je ovdje.) Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći samoinicijativno, uz pomoć matičnog odjela ili uz pomoć ponuda koje objavljuje Sveučilište. Student je dužan samostalno kontaktirati instituciju u kojoj će obavljati stručnu praksu i dogovoriti se oko pojedinosti, a već prije prijave na Natječaj mora ishoditi prihvatno pismo prihvatne institucije na za to zadanom obrascu.

Studenti koji se odluče za obavljanje stručne prakse, kako bi ostvarili pravo na Erasmus+ financijsku potporu, imaju se pravo prijaviti na Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu koji je uglavnom stalno otvoren i dostupan ovdje. Pravo prijave na Natječaj imaju i studenti koji uskoro završavaju studij uz uvjet da u trenutku prijave imaju status studenta te da praksu završe u roku od 12 mjeseci od dana diplomiranja. Studenti Natječajem mogu ostvariti mjesečnu financijsku potporu koja za Projekt KA131 iznosi od 650 do 700 € mjesečno u kunskoj protuvrijednosti ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu. Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 eura mjesečno. Osim studenata nižeg socioekonomskog statusa i izbjeglica i tražitelja azila, pravo na dodatnih 250 eura mjesečne Erasmus+ financijske potpore imaju i studenti koji pripadaju navedenim kategorijama: studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi, studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva, studenti iz ruralnih područja manjih mjesta i otoka i studenti koji su završili strukovnu školu. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti u specifičnim okolnostima imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno troškovima koji proizlaze iz tih okolnosti (invaliditet, kronična bolest i sl.). Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije, a nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem. Prijave za dodatnu potporu studentima nižeg socioekonomskog statusa kao i studentima u posebnim kategorijama zaprimaju se u okviru redovnih Erasmus+ natječaja. Svi natječaji kao i rezultati istih objavljuju se ovdje.

Po objavi rezultata kandidati se pozivaju na informativni razgovor nakon čega slijedi sastavljanje sporazuma o stručnoj praksi, dodjela financijske potpore, reguliranje osiguranja u inozemstvu te organizacija puta i smještaja.

Svi natječaji i pozivi kao i rezultati istih objavljuju se ovdje. Više informacija o Erasmus+ programu možete pronaći ovdje ili pod odgovorima na najčešća pitanja studenata.

U cilju unapređenja kvalitete studentske prakse, Ured za međunarodnu suradnju prati zadovoljstvo studenata prihvatnim institucijama te ne oglašava ponude onih domaćina kojima studenti nisu bili zadovoljni. S druge strane, ponude domaćina kojima su studenti bili izrazito zadovoljni označene su oznakom „Excellent Internship Host“ , a za sada su to:

1. Julius Kühn-Institut ,
2. Alpen Adria Universität Klagenfurt ,
3. Inflexyon – Intercultural Centre of Lyon ,

NAPOMENA: Sveučilište u Zadru ne preuzima odgovornost za vjerodostojnost objavljenih podataka niti za eventualnu štetu koja može nastati kao posljedica dogovorene suradnje.


PONUDE ZA STRUČNU PRAKSU:

U nastavku možete pronaći neke od ponuda za obavljanje stručne prakse prema kategorijama:

  1. Prevođenje
  2. Školstvo - odgoj i obrazovanje
  3. Turizam i ugostiteljske djelatnosti
  4. Uredski poslovi
  5. Razno

Platforme s potporom Europske komisije:


Platforma za buduće nastavnike koji traže praksu:


Na sljedećim poveznicama možete pronaći ponude za obavljanje stručne prakse: