Obavijesti i natječajiERASMUS+ KA103 I KA107 NATJEČAJI:

Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru u ak. god. 2020./2021.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. u sklopu programa Erasmus+ (Projekta broj: 2020-1-HR01-KA103-077099).

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG, provjeriti zadovoljava li Vaš težinski prosjek ocjena kriterij Natječaja (za tekuću razinu studija student može provjeriti prosjek ocjena na studomatu, dok se za niže (završene) razine studija prosjek može provjeriti u dopunskoj ispravi o studiranju). Napominjemo da Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru morate dostaviti ostale dokumente tražene Natječajem putem e-maila, poštom ili osobno nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i izjavu studenta koju je potrebno potpisati da bi Vaša prijava bila valjana.

Za više infomacija pročitajte tekst Natječaja.

ROK ZA PRIJAVU JE DO 31. LISTOPADA 2020. GODINE

NAPOMENA: Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju na niže navedenu adresu, zgrada rektorata, I kat najkasnije do 31. listopada 2020. godine u 16,00 sati.

ILI poslati skenirane preslike e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr ILI poštom na adresu:

Sveučilište u Zadru - Rektorat - Ured za međunarodnu suradnju

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr /023-200-787

Datum objave: 5. 10. 2020.


Natječaj Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse u okviru Projekta broj: 2020-1-HR01-KA103-077099

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaje za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ Projekta broj 2020-1-HR01-KA103-077099 koju je moguće ostvariti do 31. svibnja 2022. godine. 

Za više informacija pročitajte tekst Natječaja. 

Rok za prijavu: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do 30. ožujka 2021. godine. Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena sva Natječajem zatražena dokumentacija, a ne datum podnošenja on-line prijavnog obrasca. 

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG, podatci o mentoru i instituciji primateljici.  Napominjemo da Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru morate dostaviti ostale dokumente tražene Natječajem putem e-maila, poštom ili osobno nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i izjavu studenta koju je potrebno potpisati da bi Vaša prijava bila valjana.
Ponude za stručnu praksu inozemnih institucija koje objavljujemo na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Vam mogu olakšati pronalazak institucije domaćina. 

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjavanja odobrene kvote ili zatvaranja Natječaja. Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju na niže navedenu adresu, zgrada rektorata, I kat. 
ILI poslati skenirane preslike e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr 
ILI poštom na adresu:
Sveučilište u Zadru - Rektorat - Ured za međunarodnu suradnju
(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)
Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr /023-200-588

Datum objave: 5. 10. 2020.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja za ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja u sklopu Programa Erasmus+ KA103 (Projekt za 2020. godinu) koju je moguće ostvariti u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.
Financijska potpora dodjeljuje se nastavnicima i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zadru koje želi ostvariti mobilnost u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (članicama EU+ te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) te za financiranje gostujućih predavanja inozemnih stručnjaka koji nisu zaposlenici visokoškolskih institucija.
Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zatvaranja Natječaja. 

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja. 

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju.

Datum objave: 5.10.2020.


Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - stručna praksa

Objavljeni su rezultati Natječaja za stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ (2018-1-HR01-KA103-046929). 

Datum objave: 23. 9. 2020.


Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - stručna praksa

Objavljeni su rezultati Natječaja za stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ (2018-1-HR01-KA103-046929). 

Datum objave: 9. 9. 2020.


Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - stručna praksa

Rezultati Natječaja za stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ (2018-1-HR01-KA103-046929) dostupni su ovdje.

Datum objave: 7. 9. 2020.


Erasmus+ potpora za studente slabijeg socioekonomskog statusa i porezni tretman Erasmus+ financijske potpore 

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). Prema novoj uputi Agencija za mobilnost i programe EU u izračun mjesečnih prihoda NE ULAZE prihodi od rada preko student servisa.

Od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više NE UTJEČE na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član.

Također, važno je znati da prilikom ishođenja potvrde o visini dohodaka i primitaka za sebe i za članove kućanstva u Poreznoj upravi, studenti NISU dužni platiti pristojbu već su od plaćanja iste oslobođeni. Dodatno objašnjenje možete pronaći ovdje. 

Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Datum objave: 10. 6. 2019.EU-CONEXUS NATJEČAJI:Natječaj za stručno usavršavanje nenastavnog osoblja u okviru alijanse EU-Conexus

Sveučilište u Zadru objavljuje Natječaj za financiranje mobilnosti nenastavnog osoblja koju je moguće ostvariti do 31. kolovoza 2022. godine u okviru alijanse EU-Conexus.

U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na ustanovama koje su članice EU-Conexus alijanse:

 1. Sveučilište La Rochelle u Francuskoj - LRUniv,
 2. Poljoprivredno sveučilište u Ateni u Grčkoj - AUA,
 3. Sveučilište u Klaipedi u Litvi - KU,
 4. Tehničko sveučilište u Bukureštu u Rumunjskoj - UTCB,
 5. Katoličko sveučilište „San Vicente Martir“ u Valenciji u Španjolskoj - UCV.

Popis Odjela/Ureda na/u kojima je moguće ostvariti mobilnost možete pronaći ovdje.

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom potrebno je poslati u PDF formatu na iro_unizd@unizd.hr ili osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju, zgrada rektorata, I. kat minimalno 45 dana prije početka planirane mobilnosti

Cjelokupni tekst natječaja možete pronaći OVDJE.

Natječaj je otvoren do popunjenja odobrene kvote.

Datum objave: 1. 9. 2020. OSTALE OBAVIJESTI I NATJEČAJI:Ljetna škola za nastavnike na Sveučilištu u A Coruñi u Španjolskoj

Sveučilištu u A Coruñi poziva zainteresirane nastavnike da se prijave na međunarodnu ljetnu školu koja će se održati u A Coruñi od 19. do 30. srpnja 2021. Svi kolegiji izvodit će se na engleskom. Nastavno opterećenje svakog intenzivnog kolegija je 42 sata (kroz dva tjedna, 19. – 30. srpnja 2021.) te nosi 6 ECTS bodova. Gostujući nastavnici moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Završen doktorski studij
 • Minimalno B2 razina engleskog jezika prema CEFR-u.
 • Status zaposlenika matične institucije

Sveučilište u A Coruñi financira smještaj i obroke od 18. do 31. srpnja 2021. Nastavnici će na kraju kolegiji dobiti potvrdu s nazivom kolegija i održanim satima. Odlazak na ljetnu školu također se može financirati kroz Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja.

Više informacija o ljetnoj školi pronađite ovdje, a o odabiru kandidata pronađite ovdje.

Rok za prijavu: 15. 11. 2020.

Datum objave: 8. 10. 2020.


Online zimska škola i intenzivni tečaj japanskog jezika i kulture Sveučilišta Kansai

Sveučilište Kansai poziva zainteresirane da se prijave na online zimsku školu koja će se održati od 25. siječnja do 10. veljače 2021 preko Zoom platforme. Glavni kolegiji na engleskom jeziku koji će se održati u sklopu zimske škole su „Učenje kroz rad“ i „Društvo5.0: Ciljevi održivog razvoja“. Za više informacija kontaktirajte: short_term@ml.kandai.jp. Rok za prijavu je 9. studenog 2020.

Sveučilište Kansai također nudi intenzivni tečaj japanskog jezika i kulture za zimski semestar akademske godine 2020./2021. Tečaj se organizira u dva termina. Prvi je tečaj u razdoblju od 25. siječnja 2021. do 5. veljače 2021. koji će se održati online. Drugi je tečaj u razdoblju od 15. veljače 2021. do 26. veljače 2021. koji će se organizirati fizički u Japanu.

Više informacija pronađite ovdje. Rok za prijavu je 30. studenog 2020.

Datum objave: 15. 9. 2020.


Tečajevi ruskog jezika u Međunarodnom centru ruskog jezika RGGU-a

Međunarodni ruski jezični centar Ruskog državnog humanističkog sveučilišta u Moskvi nudi online tečajeve ruskog kao stranog jezika koji počinju u rujnu 2020. Postoji i mogućnost prebacivanja na redovna fizička predavanja nakon što se granice otvore. U ponudi su:

 • Semestralni tečajevi različitih razina (od 8 do 20 akademskih sati tjedno)
 • Ljetne škole (od 4 do 8 tjedana od lipnja do kolovoza)
 • Večernji tečajevi (6 akademskih sati tjedno za studente koji kombiniraju studij i posao)
 • Tečajevi usavršavanja za studij na ruskim sveučilištima
 • Tečajevi za polaganje TORFL ispita
 • Specijalizirani tečajevi koji ovise o potrebama studenta
 • Tečajevi metodologije nastave ruskog kao stranog jezika (za nastavnike i napredne polaznike).

Više informacija pronađite ovdje ili kontaktirajte na e-mail: ruslang@rggu.ru.

Datum objave: 25. 8. 2020.


BAYHOST stipendije za poslijediplomske i doktorske studije

Bavarski akademski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu dodjeljuje jednogodišnje stipendije za poslijediplomske i doktorske studije na bavarskim sveučilištima i sveučilištima primijenjenih znanosti u akademskoj godini 2021./2022. Stipendije su namijenjene studentima srednje, istočne i jugoistočne Europe. Stipendije se mogu produljiti u dva navrata do najviše 3 godine, a iznose 853 € mjesečno. Jednogodišnji studijski boravak u Bavarskoj kao dio doktorskog studija u matičnoj zemlji također može biti financiran.

Više informacija pronađite ovdje.

Rok za prijavu: 1. 12. 2020.

Datum objave: 21. 8. 2020.


CEEPUS freemover prijave

U okviru CEEPUS programa omogućene su „freemover“ prijave (prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža) za mobilnosti u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Budući da pojedine zemlje mogu imati različite upute ili ograničenja, upućujemo zainteresirane kandidate da prije podnošenja prijave OBAVEZNO kontaktiraju nacionalni ured za CEEPUS u zemlji primateljici i zatraže dodatne informacije o slobodnim mjestima i rokovima (klikom na zastavu države na službenoj stranici CEEPUS-a). Prijava se podnosi putem sustava CEEPUS-a, potrebno ju je podnijeti čim prije. Studenti koji se prijavljuju uz online prijavu trebaju učitati dva pisma preporuke matične ustanove te prihvatno pismo ustanove primateljice, a nastavno osoblje samo prihvatno pismo ustanove primateljice. Obrasci za navedene dokumente dostupni su na www.ceepus.info gdje možete pronaći više informacija. U slučaju bilo kakvih upita, također možete kontaktirati voditeljicu Ureda za međunarodnu suradnju, Maju Kolegu (mkolega@unizd.hr).

Datum objave: 9. 7. 2020.


Stipendija za studijski boravak akademskog osoblja u Austriji

Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) - Croatia za prijavu hrvatskih znanstvenika za studijske boravke u Austriji u trajanju od 2 do 6 mjeseci. Natječaj je otvoren za sva područja znanosti za znanstvenike koji su u zadnjih 10 godina stekli stupanj doktora znanosti. Rok za prijavu otvoren je do daljnjega.

Više informacija o prijavi na natječaj nalazi se ovdje.

Rok za prijavu: otvoren do daljnjeg

Datum objave: 30. 6. 2020.


Erasmus+ KA1 stručni tečajevi 

U sklopu Erasmus+ KA1 ShipCon organizira stručno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kroz razne tečajevi koji će se odvijati u raznim europskim gradovima poput Barcelone, Palerma, Limassola, Praga, Splita i Valencije. Organiziraju se sljedeći tečajevi:

Putem poveznica pojedinih tečajeva pronađite više informacija o samim tečajevima, prijavama i datumima.

Datum objave: 11. 10. 2019.


Prijave za KA2 strateška partnerstva u području visokog obrazovanja (KA203)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije omogućuje pojedinačna savjetovanja prijaviteljima zainteresiranima za podnošenje projektne prijave za KA2 strateška partnerstva u području visokog obrazovanja (KA203). Zainteresirani za projekte unutar ove Erasmus+ aktivnosti mogu pronaći obrazac za individualno savjetovanje projektnih prijedloga na poveznici:

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/potpora-pri-prijavi-2018-/, u dijelu Pojedinačna savjetovanja. Na istoj su poveznici dostupne prezentacije s KA2 radionice.

Prijavni obrazac (u PDF formatu) i tehničke upute za njegovo popunjavanje bit će, čim budu dostupni, objavljeni ovdje:

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/dokumentacija-za-prijavu-2018-/

Datum objave: 23. 1. 2018.


Portal za studente na mobilnosti

Svim zainteresiranim odlaznim studetnima prestavljamo novu platformu Eurasmus. Studenti ovdje mogu pronaći ponude za smještaj ili ponude za stručnu praksu te mnoge korisne informacije o gradu u kojeg se pripremaju otići u sklopu mobilnosti. Više informacija o praksama možete vidjeti OVDJE, a o smještaju OVDJE.    


Portali s tečajevima

StudyPortals je nedavno pokrenuo LanguageLearningPortal, stranicu posvećenu učenju jezika i PreparationCourses, stranicu koja se bavi pripremnim tečajevima za studij. Putem LanguageLearningPortala studenti mogu odabrati onaj tečaj za učenje stranih jezika u svojoj blizini koji će najbolje odgovarati njihovim željama i potrebama. PreparationCoursesPortal može, između ostaloga, studentima pomoći da u svojoj blizini pronađu tečajeve uz pomoć kojih će usvojiti dobre akademske vještine i biti spremniji na studij na svom budućem sveučilištu.     

LanguageLearningPortal

PreparationCoursesPortal


Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija u inozemstvu

U okviru programa Erasmus+ studentima koji žele studirati na diplomskim studijima u inozemstvu od sada je dostupna Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija (The Erasmus+ Master Loan Scheme) za kreditiranje studiranja u inozemstvu po pristupačnijim uvjetima. Španjolska banka MicroBank prva je banka koja se odazvala pozivu Europske komisije i Europskog investicijskog fonda te se uključila u projekt Erasmus+ Master zajmova. Studenti će svoje prijave predavati izravno banci koja sudjeluje u Erasmus+ shemi zajmova za studente diplomskih studija. Navedena će banka nuditi mogućnost davanja zajmova španjolskim odlaznim studentima te studentima iz ostalih Erasmus+ zemalja koji žele studirati u Španjolskoj. Treba naglasiti kako su Erasmus+ Master zajmovi nova i dodatna aktivnost koja ne zamjenjuje dodjelu sredstava u okviru programa Erasmus+, a koja će ostati glavni dio programa Erasmus+. Iznos kredita u okviru ove sheme bit će do maksimalno 12 000 eura za jednogodišnje programe te do 18 000 eura za dvogodišnje programe, a sredstva su namijenjena pokrivanju troškova života i školovanja u bilo kojoj  od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. Uvjet je nastavak diplomskog studija u zemlji u kojoj kandidat nema prebivalište i da ta zemlja bude različita od one u kojoj je završio preddiplomski studij. S obzirom na to da ovdje nije riječ o potpori nego o kreditu koji mora biti vraćen, osigurani su i posebni, povoljniji uvjeti kreditiranja koji olakšavaju otplatu. Više podataka o Erasmus+ Master zajmovima možete naći na sljedećoj poveznici.


Obavijest o shemi zajmova za Erasmus+ diplomske studije

MicroBank iz Španjolske je pristupila shemi zajmova za diplomske studije Erasmus+ koji su dostupni u okviru Erasmus + programa. Time su omogućeni prvi krediti za studente diplomskog studija koji žele studirati u inozemstvu na institucijama nositeljicama Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Ovaj prvi ugovor će podržati do 2.000 studenata tijekom tri godine - bilo iz Španjolske koji će studirati na diplomskoj razini u jednoj od programskih Erasmus + zemalja ili za studente iz Erasmus+ zemalja koji će studirati na diplomskoj razini u Španjolskoj. Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru ili na e-mail adresu: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu.