Obavijesti i natječaji

ERASMUS+ NATJEČAJI:

Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja

Rezultati Natječaja za  financiranje  mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122) nalaze se ovdje.

Datum objave: 26. 9. 2023.


Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - studijski boravak

Rezultati Natječaja za studijski boravak u okviru programa Erasmus+ (Projekt ključne aktivnosti 1 KA131 za natječajne godine 2022. i 2023.) za mobilnosti u ljetnom semestru akademske godine 2023./24. nalaze se ovdje.

Datum objave: 25.9.2023.


Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - stručna praksa

Rezultati Natječaja za stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122) za prijave zaprimljene do 21. rujna 2023. godine dostupni su ovdje. Natječaj ostaje otvoren do 29. veljače 2024. ili do popunjenja kvote.

Datum objave: 25. 9. 2023.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za studentsku mobilnost u svrhu pohađanja kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP)

Rezultati Natječaja za studentsku mobilnost u svrhu pohađanja kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP) Hrvatska kultura izvan matične domovine (Projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122) dostupni su ovdje.

Datum objave: 19. 9. 2023.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu pohađanja kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP).

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu pohađanja kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP) Hrvatska kultura izvan matične domovine, prijavitelja: Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru s rokom realizacije najkasnije do 31. listopada 2023. godine

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave).

Nakon obrade prijave, e-mailom ćete zaprimiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Za više informacija pročitajte tekst Natječaja.

ROK ZA PRIJAVU JE 15. RUJNA 2023. GODINE.

Kontakt za dodatne informacije: kbudak23@unizd.hr, tel: 023-200-787

Rok za prijavu: 15. 9. 2023.

Datum objave: 5. 9. 2023.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka za ljetni semestar akademske godine 2023./2024.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti u ljetnom semestru akademske godine 2023./24. u okviru programa Erasmus+ (natječajna godina: 2022. i 2023.).

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line prijavnog obrasca. S obzirom na to da obrazac NIJE moguće sačuvati ukoliko ga ne završite, prije pristupanja prijavnom obrascu molimo da pripremite JMBAG, dokumente i motivaciju za odlazak na mobilnost (max. 2.500 znakova). Nakon obrade prijave, e-mailom ćete zaprimiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Za više informacija pročitajte tekst Natječaja.

ROK ZA PRIJAVU JE 15. RUJNA 2023. GODINE.

Kontakt za dodatne informacije: kbudak23@unizd.hr, tel: 023-200-787

Rok za prijavu: 15. 9. 2023.

Datum objave: 27. 7. 2023.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja u sklopu Programa Erasmus+ KA131 (Projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122) koju je moguće ostvariti počevši od dana objave rezultata Natječaja do kraja trajanja Projekta, odnosno do 31. srpnja 2024. godine.

Financijska potpora dodjeljuje se nastavnicima i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zadru koje želi ostvariti mobilnost u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (članicama EU te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) i partnerskim zemljama te za financiranje gostujućih predavanja inozemnih stručnjaka koji nisu zaposlenici visokoškolskih institucija.

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju. Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / 023-200-642

Rok za prijavu: 31. 12. 2023.

Datum objave: 20. 7. 2023.


Rezultati natječaja za organizaciju kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP)

Rezultati natječaja za organizaciju kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP) u okviru ključne aktivnosti 1 ERASMUS+ programa projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-0000053122 s rokom realizacije najkasnije do 31. srpnja 2024. godine nalaze se ovdje.

Datum objave: 15. 6. 2023.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse u okviru Projekta broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ Projekta broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122 koju je moguće ostvariti do 30. srpnja 2024. godine.

Tekst natječaja dostupan je OVDJE.

Rok za prijavu: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do 29. veljače 2024. godine. 

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG i podatci o mentoru i instituciji primateljici. 

Ponude za stručnu praksu inozemnih institucija kao i platforme koje Vam mogu olakšati pronalazak institucije domaćina možete pronaći OVDJE.

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. 
Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu mkolega@unizd.hr nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Kontakt za dodatne informacije: mkolega@unizd.hr, tel: 023-200-642

Rok za prijavu: 29. 02. 2024.

Datum objave: 26. 09. 2022.


Erasmus+ potpora za studente slabijeg socioekonomskog statusa i porezni tretman Erasmus+ financijske potpore 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 EUR mjesečno. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za natječajnu godinu 2020. određeni su na nacionalnoj razini, a odnose se na prosječne mjesečne prihode koji po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice što čini 2.827,10 kn, a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). Prema novoj uputi Agencija za mobilnost i programe EU u izračun mjesečnih prihoda NE ULAZE prihodi od rada preko student servisa.

Od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više NE UTJEČE na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član.

Također, važno je znati da prilikom ishođenja potvrde o visini dohodaka i primitaka za sebe i za članove kućanstva u Poreznoj upravi, studenti NISU dužni platiti pristojbu već su od plaćanja iste oslobođeni. Dodatno objašnjenje možete pronaći ovdje. 

Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Datum objave: 10. 6. 2019.


EU-CONEXUS NATJEČAJI:


OSTALE OBAVIJESTI I NATJEČAJI:

"Western-Balkanship" natječaj

Projekt „Western Balkanship“ je pilot projekt kojeg financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (MAECI) preko Stalnog tajništva Zaklade Jadransko-jonske inicijative (PS AII).

Forumi civilnog društva (Forum AIC i UniAdrion) kojih je Sveučilište u Zadru član, pozvani su na provedbu projekta koji će studentima UniAdrion sveučilišta omogućiti tromjesečnu mobilnost u inozemstvu u odabranim tvrtkama s Jadransko-jonskog područja.

Za svakog odabranog studenta (po jednog studenta sa svakog Sveučilišta UniAdrion), financijsku potporu osigurat će partneri u provedbi (Forum AIC i UniAdrion). Studenti će također biti osigurani od privatne odgovornosti, nezgoda na radu i imat će zdravstveno osiguranje preko partnera u provedbi.

Ciljevi ovog projekta su brojni: jačanje međunarodne suradnje među zemljama, promicanje mobilnosti, poboljšanje konkurentnosti pri zapošljavanju, povećanje gospodarskog razvoja područja i mnogi drugi.

Više informacija o Western-Balkanship projektu možete pronaći ovdje.

Datum objave: 20.9.2023.


Jednogodišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.

Slobodna Država Bavarska poziva na prijave za svoj jednogodišnji program stipendiranja za studente iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe za akademsku godinu 2024./25. putem BAYHOST-a / BTHA. Pravo prijave imaju studenti diplomskih studija iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Rusije, Srbije, Slovačke i Ukrajine.

Stipendije su namijenjene financiranju diplomskih studija i doktorata na bavarskim visokim učilištima. Godišnje stipendije moguće je dva puta produžiti do 3 godine; stipendija iznosi 934,-€ mjesečno. Također se mogu financirati jednogodišnji studijski boravci u Bavarskoj kao dio doktorata na matičnom sveučilištu.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici BAYHOST.

Sve dokumente potrebno je predati online.

Rok za prijavu je 1. prosinca 2023. godine.

Datum objave: 18.9.2023.


 

Združeni diplomski studij Erasmus Mundus (EMJMD) na Sveučilištu u Trentu

Sveučilište u Trentu partnersko je sveučilište u sklopu dvogodišnjeg združenog diplomskog studija Erasmus Mundus (EMJMD). Studenti imaju priliku studirati na barem dva sveučilišta u različitim zemljama EU i prijaviti se za Erasmus+ stipendiju koje se nude najboljim kandidatima širom svijeta. Stipendije pokrivaju osnovne životne troškove (1000€ mjesečno), trošak puta te troškove kotizacije. 

Više informacija možete pronaći ovdje. Rokovi za prijavu ovise o studijskim programima.

Datum objave: 6. 12. 2021.


Erasmus+ KA1 stručni tečajevi 

U sklopu Erasmus+ KA1 ShipCon organizira stručno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kroz razne tečajevi koji će se odvijati u raznim europskim gradovima poput Barcelone, Palerma, Limassola, Praga, Splita i Valencije. Organiziraju se sljedeći tečajevi:

Putem poveznica pojedinih tečajeva pronađite više informacija o samim tečajevima, prijavama i datumima.

Datum objave: 11. 10. 2019.


Portali s tečajevima

StudyPortals je nedavno pokrenuo LanguageLearningPortal, stranicu posvećenu učenju jezika i PreparationCourses, stranicu koja se bavi pripremnim tečajevima za studij. Putem LanguageLearningPortala studenti mogu odabrati onaj tečaj za učenje stranih jezika u svojoj blizini koji će najbolje odgovarati njihovim željama i potrebama. PreparationCoursesPortal može, između ostaloga, studentima pomoći da u svojoj blizini pronađu tečajeve uz pomoć kojih će usvojiti dobre akademske vještine i biti spremniji na studij na svom budućem sveučilištu.     

LanguageLearningPortal

PreparationCoursesPortal


Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija u inozemstvu

U okviru programa Erasmus+ studentima koji žele studirati na diplomskim studijima u inozemstvu od sada je dostupna Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija (The Erasmus+ Master Loan Scheme) za kreditiranje studiranja u inozemstvu po pristupačnijim uvjetima. Španjolska banka MicroBank prva je banka koja se odazvala pozivu Europske komisije i Europskog investicijskog fonda te se uključila u projekt Erasmus+ Master zajmova. Studenti će svoje prijave predavati izravno banci koja sudjeluje u Erasmus+ shemi zajmova za studente diplomskih studija. Navedena će banka nuditi mogućnost davanja zajmova španjolskim odlaznim studentima te studentima iz ostalih Erasmus+ zemalja koji žele studirati u Španjolskoj. Treba naglasiti kako su Erasmus+ Master zajmovi nova i dodatna aktivnost koja ne zamjenjuje dodjelu sredstava u okviru programa Erasmus+, a koja će ostati glavni dio programa Erasmus+. Iznos kredita u okviru ove sheme bit će do maksimalno 12 000 eura za jednogodišnje programe te do 18 000 eura za dvogodišnje programe, a sredstva su namijenjena pokrivanju troškova života i školovanja u bilo kojoj  od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. Uvjet je nastavak diplomskog studija u zemlji u kojoj kandidat nema prebivalište i da ta zemlja bude različita od one u kojoj je završio preddiplomski studij. S obzirom na to da ovdje nije riječ o potpori nego o kreditu koji mora biti vraćen, osigurani su i posebni, povoljniji uvjeti kreditiranja koji olakšavaju otplatu. Više podataka o Erasmus+ Master zajmovima možete naći na sljedećoj poveznici.


Obavijest o shemi zajmova za Erasmus+ diplomske studije

MicroBank iz Španjolske je pristupila shemi zajmova za diplomske studije Erasmus+ koji su dostupni u okviru Erasmus + programa. Time su omogućeni prvi krediti za studente diplomskog studija koji žele studirati u inozemstvu na institucijama nositeljicama Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Ovaj prvi ugovor će podržati do 2.000 studenata tijekom tri godine - bilo iz Španjolske koji će studirati na diplomskoj razini u jednoj od programskih Erasmus + zemalja ili za studente iz Erasmus+ zemalja koji će studirati na diplomskoj razini u Španjolskoj. Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru ili na e-mail adresu: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu.