Obavijesti i natječaji

ERASMUS+ NATJEČAJI:

Rezultati Natječaja za mobilnosti u okviru programa Erasmus+ - stručna praksa

Rezultati Natječaja za stručnu praksu u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000006512) za prijave zaprimljene do kraja svibnja dostupni su ovdje. Natječaj ostaje otvoren do 30. lipnja 2023. ili do popunjenja kvote.

Datum objave: 8. 6. 2022.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja

Sveučilište u Zadru raspisuje  Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja u sklopu Programa Erasmus+ KA131 (Projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000053122) koju je moguće ostvariti počevši od dana objave rezultata Natječaja pa do kraja zimskog semestra sljedeće akademske godine 2022./23.

Financijska potpora dodjeljuje se nastavnicima i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zadru koje želi ostvariti mobilnost u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (članicama EU te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) i partnerskim zemljama te za financiranje gostujućih predavanja inozemnih stručnjaka koji nisu zaposlenici visokoškolskih institucija.

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja.

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju.

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr /023-200-787

Rok za prijavu: 23. 6. 2022.

Datum objave: 7. 6. 2022.


Rezultati Natječaja za mobilnost u svrhu pohađanja Erasmus+ kombiniranog intenzivnog programa (BIP) (Projekt broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-0000065)

Rezultati Natječaja za financiranje mobilnosti studenata u svrhu aktivnosti kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive Programme - BIP) u sklopu Erasmus+ Projekta KA131 za 2021. godinu za sudjelovanje u ljetnoj školi New integrated approaches for seismic improvements of Adriatic and Ionian historic urban centres na Sveučilištu u Bologni dostupni su ovdje.

Datum objave: 7. 6. 2022.


Rezultati izvanrednog Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja 

Rezultati izvanrednog Natječaja za  financiranje  mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000006512) nalaze se ovdje.

Datum objave: 27. 5. 2022.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse u okviru Projekta broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000006512

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ Projekta broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000006512 koju je moguće ostvariti do 31. listopada 2023. godine.

Tekst natječaja dostupan je OVDJE.

Rok za prijavu: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. 

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG i podatci o mentoru i instituciji primateljici. 

Ponude za stručnu praksu inozemnih institucija kao i platforme koje Vam mogu olakšati pronalazak institucije domaćina možete pronaći OVDJE.

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. 
Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr, tel: 023-200-787

Rok za prijavu: 30. 6. 2023.

Datum objave: 23. 2. 2022.


Erasmus+ potpora za studente slabijeg socioekonomskog statusa i porezni tretman Erasmus+ financijske potpore 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 EUR mjesečno. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za natječajnu godinu 2020. određeni su na nacionalnoj razini, a odnose se na prosječne mjesečne prihode koji po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice što čini 2.827,10 kn, a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). Prema novoj uputi Agencija za mobilnost i programe EU u izračun mjesečnih prihoda NE ULAZE prihodi od rada preko student servisa.

Od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više NE UTJEČE na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član.

Također, važno je znati da prilikom ishođenja potvrde o visini dohodaka i primitaka za sebe i za članove kućanstva u Poreznoj upravi, studenti NISU dužni platiti pristojbu već su od plaćanja iste oslobođeni. Dodatno objašnjenje možete pronaći ovdje. 

Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Datum objave: 10. 6. 2019.


EU-CONEXUS NATJEČAJI:


OSTALE OBAVIJESTI I NATJEČAJI:

Natječaji Veleposlanstva SAD-a za Fulbright Foreign Student i Visiting Scholar programe za 2023./24.

Otvoreni su natječaji Veleposlanstva SAD-a za Fulbright Foreign Student i Visiting Scholar programe za akademsku godinu 2023./24.  Sve informacije i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje ili na sljedećim poveznicama: 
- Prijave za Fulbright Foreign Student Program (Pre-Doctoral) - rok za prijave do 30. svibnja 2022.
- Prijave za Fulbright Visiting Scholar Program (Post-Doctoral) - rok za prijave do 1. rujna 2022.
Za sva dodatna pitanja o programu možete se javiti na: fulbrightcroatia@state.gov

Datum objave: 21. 3.2022.  


Združeni diplomski studij Erasmus Mundus (EMJMD) na Sveučilištu u Trentu

Sveučilište u Trentu partnersko je sveučilište u sklopu dvogodišnjeg združenog diplomskog studija Erasmus Mundus (EMJMD). Studenti imaju priliku studirati na barem dva sveučilišta u različitim zemljama EU i prijaviti se za Erasmus+ stipendiju koje se nude najboljim kandidatima širom svijeta. Stipendije pokrivaju osnovne životne troškove (1000€ mjesečno), trošak puta te troškove kotizacije. 

Više informacija možete pronaći ovdje. Rokovi za prijavu ovise o studijskim programima.

Datum objave: 6. 12. 2021.


Stipendije za BAYHOST ljetne škole njemačkog jezika 2021.

Bavarski akademski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) poziva zainteresirane studente iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Ukrajine da se prijave za stipendiju za ljetne škole koje će se održati na raznim sveučilištima u Bavarskoj u online i fizičkom obliku.

Više informacija o prijavi pronađite ovdje ili na Facebook profilu BAYHOST-a.

Datum objave: 28. 6. 2021.


Stručno usavršavanje Sveučilišta u Valenciji (akademska godina 2021./2022.)

Sveučilište u Valenciji objavljuje svoju ponudu za radionice namijenjene (ne)nastavnom osoblju, a više informacija može pronaći u nastavku:

Ljetni semestar 2021./2022.
12th IRO Valencia: Training & Coaching for International Officers (ponedjeljak, 7. ožujka – petak, 11. ožujka 2022.)
8th SSS Valencia: Training & Job Shadowing For Support Services Staff (ponedjeljak, 4. travnja – petak, 8. travnja 2022.)
3rd UFM Valencia: Three-day Intensive Training, Job Shadowing & Team Building For Financial Officers (utorak, 3. svibnja - četvrtak, 5. svibnja 2022.)
12th ADM Valencia: Training & Job Shadowing For Administration Staff (ponedjeljak, 23. svibnja - petak, 27. svibnja 2022.)
23rd STP Valenica: Languages & IT Training for University Staff (ponedjeljak, 6. lipnja - petak, 10. lipnja 2022.)

Datum objave: 15. 6. 2021.


Stipendija za studijski boravak akademskog osoblja u Austriji

Austrijska akademija znanosti objavila je natječaj JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) - Croatia za prijavu hrvatskih znanstvenika za studijske boravke u Austriji u trajanju od 2 do 6 mjeseci. Natječaj je otvoren za sva područja znanosti za znanstvenike koji su u zadnjih 10 godina stekli stupanj doktora znanosti. Rok za prijavu otvoren je do daljnjega.

Više informacija o prijavi na natječaj nalazi se ovdje.

Rok za prijavu: otvoren do daljnjeg

Datum objave: 30. 6. 2020.


Erasmus+ KA1 stručni tečajevi 

U sklopu Erasmus+ KA1 ShipCon organizira stručno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kroz razne tečajevi koji će se odvijati u raznim europskim gradovima poput Barcelone, Palerma, Limassola, Praga, Splita i Valencije. Organiziraju se sljedeći tečajevi:

Putem poveznica pojedinih tečajeva pronađite više informacija o samim tečajevima, prijavama i datumima.

Datum objave: 11. 10. 2019.


Prijave za KA2 strateška partnerstva u području visokog obrazovanja (KA203)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije omogućuje pojedinačna savjetovanja prijaviteljima zainteresiranima za podnošenje projektne prijave za KA2 strateška partnerstva u području visokog obrazovanja (KA203). Zainteresirani za projekte unutar ove Erasmus+ aktivnosti mogu pronaći obrazac za individualno savjetovanje projektnih prijedloga na poveznici ovdje u dijelu Pojedinačna savjetovanja. Na istoj su poveznici dostupne prezentacije s KA2 radionice.

Prijavni obrazac (u PDF formatu) i tehničke upute za njegovo popunjavanje bit će, čim budu dostupni, objavljeni ovdje.

Datum objave: 23. 1. 2018.


Portal za studente na mobilnosti

Svim zainteresiranim odlaznim studetnima prestavljamo novu platformu Eurasmus. Studenti ovdje mogu pronaći ponude za smještaj ili ponude za stručnu praksu te mnoge korisne informacije o gradu u kojeg se pripremaju otići u sklopu mobilnosti. Više informacija o praksama možete vidjeti OVDJE, a o smještaju OVDJE.    


Portali s tečajevima

StudyPortals je nedavno pokrenuo LanguageLearningPortal, stranicu posvećenu učenju jezika i PreparationCourses, stranicu koja se bavi pripremnim tečajevima za studij. Putem LanguageLearningPortala studenti mogu odabrati onaj tečaj za učenje stranih jezika u svojoj blizini koji će najbolje odgovarati njihovim željama i potrebama. PreparationCoursesPortal može, između ostaloga, studentima pomoći da u svojoj blizini pronađu tečajeve uz pomoć kojih će usvojiti dobre akademske vještine i biti spremniji na studij na svom budućem sveučilištu.     

LanguageLearningPortal

PreparationCoursesPortal


Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija u inozemstvu

U okviru programa Erasmus+ studentima koji žele studirati na diplomskim studijima u inozemstvu od sada je dostupna Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija (The Erasmus+ Master Loan Scheme) za kreditiranje studiranja u inozemstvu po pristupačnijim uvjetima. Španjolska banka MicroBank prva je banka koja se odazvala pozivu Europske komisije i Europskog investicijskog fonda te se uključila u projekt Erasmus+ Master zajmova. Studenti će svoje prijave predavati izravno banci koja sudjeluje u Erasmus+ shemi zajmova za studente diplomskih studija. Navedena će banka nuditi mogućnost davanja zajmova španjolskim odlaznim studentima te studentima iz ostalih Erasmus+ zemalja koji žele studirati u Španjolskoj. Treba naglasiti kako su Erasmus+ Master zajmovi nova i dodatna aktivnost koja ne zamjenjuje dodjelu sredstava u okviru programa Erasmus+, a koja će ostati glavni dio programa Erasmus+. Iznos kredita u okviru ove sheme bit će do maksimalno 12 000 eura za jednogodišnje programe te do 18 000 eura za dvogodišnje programe, a sredstva su namijenjena pokrivanju troškova života i školovanja u bilo kojoj  od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. Uvjet je nastavak diplomskog studija u zemlji u kojoj kandidat nema prebivalište i da ta zemlja bude različita od one u kojoj je završio preddiplomski studij. S obzirom na to da ovdje nije riječ o potpori nego o kreditu koji mora biti vraćen, osigurani su i posebni, povoljniji uvjeti kreditiranja koji olakšavaju otplatu. Više podataka o Erasmus+ Master zajmovima možete naći na sljedećoj poveznici.


Obavijest o shemi zajmova za Erasmus+ diplomske studije

MicroBank iz Španjolske je pristupila shemi zajmova za diplomske studije Erasmus+ koji su dostupni u okviru Erasmus + programa. Time su omogućeni prvi krediti za studente diplomskog studija koji žele studirati u inozemstvu na institucijama nositeljicama Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Ovaj prvi ugovor će podržati do 2.000 studenata tijekom tri godine - bilo iz Španjolske koji će studirati na diplomskoj razini u jednoj od programskih Erasmus + zemalja ili za studente iz Erasmus+ zemalja koji će studirati na diplomskoj razini u Španjolskoj. Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru ili na e-mail adresu: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu.