Obavijesti i natječaji

ERASMUS+ NATJEČAJI:

Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja

Rezultati Natječaja za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2024-1-HR01-KA131-HED-000221383) nalaze se ovdje.

Datum objave: 17.7.2024.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje stručne prakse

Rezultati Natječaja za financiranje Erasmus+ stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 4. 7. 2024.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka za ljetni semestar 2024./2025.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje dugoročne mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti kroz ljetni semestar 2024./25. u okviru programa Erasmus+ (natječajna godina: 2024.).

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line prijavnog obrasca. S obzirom na to da obrazac NIJE moguće sačuvati ukoliko ga ne završite, prije pristupanja prijavnom obrascu molimo da pripremite JMBAG i motivaciju za odlazak na mobilnost (max. 2.500 znakova). Osim prijavnog obrasca koji se podnosi on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu tkeran@unizd.hr. Nakon obrade prijave, e-mailom ćete zaprimiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Tekst Natječaja nalazi se OVDJE.

ROK ZA PRIJAVU JE 31. KOLOVOZA 2024. GODINE.

Kontakt za dodatne informacije: tkeran@unizd.hr, tel: 023-200-598

Rok za prijavu: 31. 8. 2024.

Datum objave: 7. 6. 2024.


Rezultati Natječaja za kratkoročne mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus+

Rezultati Natječaja za kratkoročne mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus+ (Projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 17.6. 2024.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja

Rezultati Natječaja za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 3.6.2024.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje stručne prakse

Rezultati Natječaja za financiranje Erasmus+ stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 28. 5. 2024.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u sklopu Programa Erasmus+ KA131 (Projekt broj: 2024-1-HR01-KA131-HED-000221383) koju je moguće ostvariti počevši od dana objave rezultata Natječaja do kraja trajanja Projekta, odnosno do 31. srpnja 2026. godine.

Financijska potpora dodjeljuje se nastavnicima i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zadru koje želi ostvariti mobilnost u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (članicama EU te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) i partnerskim zemljama te za financiranje gostujućih predavanja inozemnih stručnjaka koji nisu zaposlenici visokoškolskih institucija.

Rok za prijavu je odmah, do popunjenja odobrene kvote ili najkasnije do 1. svibnja 2026. godine. Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati periodično, a najmanje jednom mjesečno i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. Prijava je nužna minimalno 45 dana prije planirane mobilnosti.

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju. Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / 023-200-588 .

Rok za prijavu: 1. 5. 2026.

Datum objave: 27. 5. 2024.


Natječaj za financiranje odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 – mobilnost u partnerskim zemljama Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Izraelu, Maroku i Tanzaniji

Otvoren je Natječaj za financiranje odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ ključna aktivnost 1 (KA171 – mobilnost s partnerskim zemljama, Projekt 2023-1-HR01-KA171-HED-000135788. Više informacija možete pronaći u tekstu Natječaja dostupnom na poveznici.

Datum objave: 15. 5. 2024.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje stručne prakse

Rezultati Natječaja za financiranje Erasmus+ stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 21.5.2024.


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja

Rezultati Natječaja za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 5.4.2024.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja

Natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u sklopu Programa Erasmus+ KA131 (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) je zatvoren. Prijave je moguće dostaviti zaključno s datumom 26.3.2024., nakon navedenog datuma prijave neće biti moguće.

Datum objave: 26. 03. 2024.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse u okviru Projekta broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ Projekta broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708 koju je moguće ostvariti do 30. srpnja 2025. godine.

Tekst natječaja dostupan je OVDJE.

Rok za prijavu: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do 28. veljače 2025. godine. 

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG i podatci o mentoru i instituciji primateljici. 

Ponude za stručnu praksu inozemnih institucija kao i platforme koje Vam mogu olakšati pronalazak institucije domaćina možete pronaći OVDJE.

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. 
Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / mkatic@unizd.hr , tel: 023/200-588

Rok za prijavu: 28. 02. 2025.

Datum objave: 8. 3. 2024.


Erasmus+ Natječaj za kratkoročne mobilnosti studenata

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj u sklopu programa Erasmus+, projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708.

U okviru ovog Natječaja studenti se prijavljuju za sljedeće aktivnosti:

•           Kombinirana kratkoročna mobilnost studenata prijediplomskih i diplomskih studija koja podrazumijeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana uz obvezni virtualni dio mobilnosti prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

•           Kratkoročna mobilnost studenata poslijediplomskih studija koja podrazumijeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana bez obveznog virtualnog dijela mobilnosti.

•           Kombinirana kratkoročna mobilnost studenata u svrhu sudjelovanja u kombiniranom intenzivnom programu (Blended Intensive Programme – BIP)

Mobilnosti se mogu realizirati najranije od 16. listopada 2023. te moraju završiti najkasnije do 31. srpnja 2025. godine.

Prijave se podnose odmah, dok se ne utroše dodijeljena sredstva, zaključno do 1. svibnja 2025.

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju. Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / 023-200-642

Rok za prijavu: 1. 5. 2025.

Datum objave: 4. 10. 2023.


Erasmus+ potpora za studente slabijeg socioekonomskog statusa i porezni tretman Erasmus+ financijske potpore 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 EUR mjesečno. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za natječajnu godinu 2020. određeni su na nacionalnoj razini, a odnose se na prosječne mjesečne prihode koji po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice što čini 2.827,10 kn, a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). Prema novoj uputi Agencija za mobilnost i programe EU u izračun mjesečnih prihoda NE ULAZE prihodi od rada preko student servisa.

Od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više NE UTJEČE na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član.

Također, važno je znati da prilikom ishođenja potvrde o visini dohodaka i primitaka za sebe i za članove kućanstva u Poreznoj upravi, studenti NISU dužni platiti pristojbu već su od plaćanja iste oslobođeni. Dodatno objašnjenje možete pronaći ovdje. 

Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Datum objave: 10. 6. 2019.


EU-CONEXUS NATJEČAJI:


OSTALE OBAVIJESTI I NATJEČAJI:

Otvoren je Natječaj za freemover stipendije u zimskom semestru ak. god. 2024./2025. u okviru programa CEEPUS. Freemover stipendije dodjeljuju se kandidatima čija matična visoka učilišta nisu dio iste partnerske CEEPUS mreže sa stranom ustanovom, odnosno mobilnosti je moguće ostvariti i na institucijama s kojima Sveučilište u Zadru nema partnersku mrežu. Stipendije su namijenjene studentima, doktorandima i nastavnom osoblju hrvatskih visokih učilišta. Više informacija pronađite ovdje.

Rok za prijavu: 15. 7. 2024.

Datum objave: 13. 6. 2024.


Poziv na stažiranje u okviru Erasmus + programa u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču

Stalna misija Republike Hrvatske pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču (SMRH Beč) i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještavaju o mogućnosti obavljanja Erasmus + studijskog stažiranja u trajanju od 6 mjeseci.

Studenti imaju priliku upoznati se i sudjelovati u radu Misije kroz praćenje rada međunarodnih organizacija: Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), UN Ureda za borbu protiv kriminala i droga (UNODC), UN Organizacije za industrijski razvoj (UNIDO), Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa (CTBTO), Wassenarskog aranžmana za kontrolu izvoza oružja i robe dvojne namjere (WA) i Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije (IACA).

Pregled aktivnosti studentske prakse:

  1. Praćenje aktivnosti i izvještavanje sa sastanaka i konferencija u UN i drugim organizacijama
  2. Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima EU po pitanjima koja se raspravljaju u okviru međunarodnih organizacija
  3. Pomoć i podrška u svakodnevnim zadacima diplomata
  4. Pomoć pri pripremi i sudjelovanje u događajima koje organizira SMRH
  5. Drugi zadaci prema uputama voditelja unutarnje organizacijske jedinice SMRH kojem je student dodijeljen.

Uvjeti:
- aktivno znanje engleskog jezika
- status studenta tijekom trajanja Erasmus+ studentske prakse
- spremnost rada u grupi, pisano i usmeno izražavanje, komunikativnost

Prijava mora sadržavati:
- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
- životopis na hrvatskom jeziku

Napomena:
Stipendiju je potrebno osigurati putem prijave na sveučilišni natječaj za Erasmus+ studentsku praksu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne snosi financijske troškove tijekom stažiranje te smještaj, prijevoz i prehranu u Beču osiguravaju sami studenti. 

Period stažiranja traje šest mjeseci i to:
- od 1. ožujka do 31. kolovoza 2025.
- od 1. rujna do 28. veljače 2026.
Molimo istaknuti preferirani period.

Kandidati izabrani u uži izbor bit će pozvani na (online) intervju.

Prijave pod nazivom „Zahtjev za Erasmus+ studentsku praksu u SMRH – Beč“ poslati na mihaela.baric@mvep.hr  do 2. srpnja 2024. do 13h.

Datum objave: 13. 6. 2024.


"Western-Balkanship" natječaj

Projekt „Western Balkanship“ je pilot projekt kojeg financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (MAECI) preko Stalnog tajništva Zaklade Jadransko-jonske inicijative (PS AII).

Forumi civilnog društva (Forum AIC i UniAdrion) kojih je Sveučilište u Zadru član, pozvani su na provedbu projekta koji će studentima UniAdrion sveučilišta omogućiti tromjesečnu mobilnost u inozemstvu u odabranim tvrtkama s Jadransko-jonskog područja.

Za svakog odabranog studenta (po jednog studenta sa svakog Sveučilišta UniAdrion), financijsku potporu osigurat će partneri u provedbi (Forum AIC i UniAdrion). Studenti će također biti osigurani od privatne odgovornosti, nezgoda na radu i imat će zdravstveno osiguranje preko partnera u provedbi.

Ciljevi ovog projekta su brojni: jačanje međunarodne suradnje među zemljama, promicanje mobilnosti, poboljšanje konkurentnosti pri zapošljavanju, povećanje gospodarskog razvoja područja i mnogi drugi.

Više informacija o Western-Balkanship projektu možete pronaći ovdje.

Datum objave: 20. 9. 2023.


Jednogodišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.

Slobodna Država Bavarska poziva na prijave za svoj jednogodišnji program stipendiranja za studente iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe za akademsku godinu 2024./25. putem BAYHOST-a / BTHA. Pravo prijave imaju studenti diplomskih studija iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Rusije, Srbije, Slovačke i Ukrajine.

Stipendije su namijenjene financiranju diplomskih studija i doktorata na bavarskim visokim učilištima. Godišnje stipendije moguće je dva puta produžiti do 3 godine; stipendija iznosi 934,-€ mjesečno. Također se mogu financirati jednogodišnji studijski boravci u Bavarskoj kao dio doktorata na matičnom sveučilištu.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici BAYHOST.

Sve dokumente potrebno je predati online.

Rok za prijavu je 1. prosinca 2023. godine.

Datum objave: 18. 9. 2023.


Združeni diplomski studij Erasmus Mundus (EMJMD) na Sveučilištu u Trentu

Sveučilište u Trentu partnersko je sveučilište u sklopu dvogodišnjeg združenog diplomskog studija Erasmus Mundus (EMJMD). Studenti imaju priliku studirati na barem dva sveučilišta u različitim zemljama EU i prijaviti se za Erasmus+ stipendiju koje se nude najboljim kandidatima širom svijeta. Stipendije pokrivaju osnovne životne troškove (1000€ mjesečno), trošak puta te troškove kotizacije. 

Više informacija možete pronaći ovdje. Rokovi za prijavu ovise o studijskim programima.

Datum objave: 6. 12. 2021.


Erasmus+ KA1 stručni tečajevi 

U sklopu Erasmus+ KA1 ShipCon organizira stručno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kroz razne tečajevi koji će se odvijati u raznim europskim gradovima poput Barcelone, Palerma, Limassola, Praga, Splita i Valencije. Organiziraju se sljedeći tečajevi:

Putem poveznica pojedinih tečajeva pronađite više informacija o samim tečajevima, prijavama i datumima.

Datum objave: 11. 10. 2019.


Portali s tečajevima

StudyPortals je nedavno pokrenuo LanguageLearningPortal, stranicu posvećenu učenju jezika i PreparationCourses, stranicu koja se bavi pripremnim tečajevima za studij. Putem LanguageLearningPortala studenti mogu odabrati onaj tečaj za učenje stranih jezika u svojoj blizini koji će najbolje odgovarati njihovim željama i potrebama. PreparationCoursesPortal može, između ostaloga, studentima pomoći da u svojoj blizini pronađu tečajeve uz pomoć kojih će usvojiti dobre akademske vještine i biti spremniji na studij na svom budućem sveučilištu.     

LanguageLearningPortal

PreparationCoursesPortal


Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija u inozemstvu

U okviru programa Erasmus+ studentima koji žele studirati na diplomskim studijima u inozemstvu od sada je dostupna Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija (The Erasmus+ Master Loan Scheme) za kreditiranje studiranja u inozemstvu po pristupačnijim uvjetima. Španjolska banka MicroBank prva je banka koja se odazvala pozivu Europske komisije i Europskog investicijskog fonda te se uključila u projekt Erasmus+ Master zajmova. Studenti će svoje prijave predavati izravno banci koja sudjeluje u Erasmus+ shemi zajmova za studente diplomskih studija. Navedena će banka nuditi mogućnost davanja zajmova španjolskim odlaznim studentima te studentima iz ostalih Erasmus+ zemalja koji žele studirati u Španjolskoj. Treba naglasiti kako su Erasmus+ Master zajmovi nova i dodatna aktivnost koja ne zamjenjuje dodjelu sredstava u okviru programa Erasmus+, a koja će ostati glavni dio programa Erasmus+. Iznos kredita u okviru ove sheme bit će do maksimalno 12 000 eura za jednogodišnje programe te do 18 000 eura za dvogodišnje programe, a sredstva su namijenjena pokrivanju troškova života i školovanja u bilo kojoj  od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. Uvjet je nastavak diplomskog studija u zemlji u kojoj kandidat nema prebivalište i da ta zemlja bude različita od one u kojoj je završio preddiplomski studij. S obzirom na to da ovdje nije riječ o potpori nego o kreditu koji mora biti vraćen, osigurani su i posebni, povoljniji uvjeti kreditiranja koji olakšavaju otplatu. Više podataka o Erasmus+ Master zajmovima možete naći na sljedećoj poveznici.


Obavijest o shemi zajmova za Erasmus+ diplomske studije

MicroBank iz Španjolske je pristupila shemi zajmova za diplomske studije Erasmus+ koji su dostupni u okviru Erasmus + programa. Time su omogućeni prvi krediti za studente diplomskog studija koji žele studirati u inozemstvu na institucijama nositeljicama Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Ovaj prvi ugovor će podržati do 2.000 studenata tijekom tri godine - bilo iz Španjolske koji će studirati na diplomskoj razini u jednoj od programskih Erasmus + zemalja ili za studente iz Erasmus+ zemalja koji će studirati na diplomskoj razini u Španjolskoj. Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru ili na e-mail adresu: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu.