Obavijesti i natječaji

ERASMUS+ NATJEČAJI:


Rezultati Erasmus+ Natječaja za financiranje mobilnosti osoblja

Rezultati Natječaja za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u okviru programa Erasmus+ (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) nalaze se ovdje.

Datum objave: 5.4.2024.


Erasmus+ Natječaj za financiranje mobilnosti osoblja

Natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja te dolazne mobilnosti inozemnih stručnjaka u sklopu Programa Erasmus+ KA131 (Projekt broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708) je zatvoren. Prijave je moguće dostaviti zaključno s datumom 26.3.2024., nakon navedenog datuma prijave neće biti moguće.

Datum objave: 26. 03. 2024.


Erasmus+ Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse u okviru Projekta broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ Projekta broj: 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708 koju je moguće ostvariti do 30. srpnja 2025. godine.

Tekst natječaja dostupan je OVDJE.

Rok za prijavu: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do 28. veljače 2025. godine. 

Molimo Vas pročitajte tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego pristupite ispunjavanju on-line obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka unaprijed pripremiti određene podatke kao što su JMBG i podatci o mentoru i instituciji primateljici. 

Ponude za stručnu praksu inozemnih institucija kao i platforme koje Vam mogu olakšati pronalazak institucije domaćina možete pronaći OVDJE.

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih mjesec dana i vršiti odabir kandidata do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. 
Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena kao i identifikator prijave koji će Vam biti potreban da biste očitali rezultate Natječaja kada budu objavljeni.

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / mkatic@unizd.hr , tel: 023/200-588

Rok za prijavu: 28. 02. 2025.

Datum objave: 8. 3. 2024.


Erasmus+ Natječaj za kratkoročne mobilnosti studenata

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj u sklopu programa Erasmus+, projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000113708.

U okviru ovog Natječaja studenti se prijavljuju za sljedeće aktivnosti:

•           Kombinirana kratkoročna mobilnost studenata prijediplomskih i diplomskih studija koja podrazumijeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana uz obvezni virtualni dio mobilnosti prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

•           Kratkoročna mobilnost studenata poslijediplomskih studija koja podrazumijeva fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana bez obveznog virtualnog dijela mobilnosti.

•           Kombinirana kratkoročna mobilnost studenata u svrhu sudjelovanja u kombiniranom intenzivnom programu (Blended Intensive Programme – BIP)

Mobilnosti se mogu realizirati najranije od 16. listopada 2023. te moraju završiti najkasnije do 31. srpnja 2025. godine.

Prijave se podnose odmah, dok se ne utroše dodijeljena sredstva, zaključno do 1. svibnja 2025.

Više informacija kao i potrebne obrasce pronađite u tekstu Natječaja

Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju. Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / 023-200-642

Rok za prijavu: 1. 5. 2025.

Datum objave: 4. 10. 2023.


Erasmus+ potpora za studente slabijeg socioekonomskog statusa i porezni tretman Erasmus+ financijske potpore 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 EUR mjesečno. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za natječajnu godinu 2020. određeni su na nacionalnoj razini, a odnose se na prosječne mjesečne prihode koji po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice što čini 2.827,10 kn, a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). Prema novoj uputi Agencija za mobilnost i programe EU u izračun mjesečnih prihoda NE ULAZE prihodi od rada preko student servisa.

Od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više NE UTJEČE na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član.

Također, važno je znati da prilikom ishođenja potvrde o visini dohodaka i primitaka za sebe i za članove kućanstva u Poreznoj upravi, studenti NISU dužni platiti pristojbu već su od plaćanja iste oslobođeni. Dodatno objašnjenje možete pronaći ovdje. 

Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Datum objave: 10. 6. 2019.


EU-CONEXUS NATJEČAJI:


OSTALE OBAVIJESTI I NATJEČAJI:

JESH - Joint Excellence in Science and Humanities

Austrijska akademija znanosti poziva zainteresirane studente poslijedoktorskih studija da se prijave za sudjelovanje na JESH - Joint Excellence in Science and Humanities programu.

Rok za prijave je 30. travnja 2024. godine.

Više informacija kao i sam postupak prijave možete pronaći ovdje.

Datum objave: 6. 3. 2024.


Stipendije za tečajeve njemačkog jezika 

Slobodna država Bavarska objavila je ponudu stipendija za tečajeve njemačkog jezika na bavarskim visokoškolskim ustanovama. Stipendije uključuju  školarinu, smještaj i obroke.

Studenti i mladi nastavnici svih disciplina sa znanjem njemačkog jezika (barem B1 razina) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije i Ukrajine mogu se prijaviti za BAYHOST stipendije za ljetne tečajeve. U trenutku prijave studenti trebaju imati završena najmanje dva cijela semestra na visokom učilištu i poslati prijepis ocjena. Kandidati moraju imati državljanstvo jedne od zemalja koje ispunjavaju uvjete.

Rok za prijavu je 21. ožujka 2024. Prijave se podnose isključivo putem online obrasca

Dodatne informacije o postupku prijave i tečajevima jezika možete pronaći na BAYHOST Facebook profilu i na web stranici: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

Datum objave: 30. 1. 2024.


"Western-Balkanship" natječaj

Projekt „Western Balkanship“ je pilot projekt kojeg financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (MAECI) preko Stalnog tajništva Zaklade Jadransko-jonske inicijative (PS AII).

Forumi civilnog društva (Forum AIC i UniAdrion) kojih je Sveučilište u Zadru član, pozvani su na provedbu projekta koji će studentima UniAdrion sveučilišta omogućiti tromjesečnu mobilnost u inozemstvu u odabranim tvrtkama s Jadransko-jonskog područja.

Za svakog odabranog studenta (po jednog studenta sa svakog Sveučilišta UniAdrion), financijsku potporu osigurat će partneri u provedbi (Forum AIC i UniAdrion). Studenti će također biti osigurani od privatne odgovornosti, nezgoda na radu i imat će zdravstveno osiguranje preko partnera u provedbi.

Ciljevi ovog projekta su brojni: jačanje međunarodne suradnje među zemljama, promicanje mobilnosti, poboljšanje konkurentnosti pri zapošljavanju, povećanje gospodarskog razvoja područja i mnogi drugi.

Više informacija o Western-Balkanship projektu možete pronaći ovdje.

Datum objave: 20. 9. 2023.


Jednogodišnje stipendije Slobodne Države Bavarske 2024./2025.

Slobodna Država Bavarska poziva na prijave za svoj jednogodišnji program stipendiranja za studente iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe za akademsku godinu 2024./25. putem BAYHOST-a / BTHA. Pravo prijave imaju studenti diplomskih studija iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Rusije, Srbije, Slovačke i Ukrajine.

Stipendije su namijenjene financiranju diplomskih studija i doktorata na bavarskim visokim učilištima. Godišnje stipendije moguće je dva puta produžiti do 3 godine; stipendija iznosi 934,-€ mjesečno. Također se mogu financirati jednogodišnji studijski boravci u Bavarskoj kao dio doktorata na matičnom sveučilištu.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici BAYHOST.

Sve dokumente potrebno je predati online.

Rok za prijavu je 1. prosinca 2023. godine.

Datum objave: 18. 9. 2023.


Združeni diplomski studij Erasmus Mundus (EMJMD) na Sveučilištu u Trentu

Sveučilište u Trentu partnersko je sveučilište u sklopu dvogodišnjeg združenog diplomskog studija Erasmus Mundus (EMJMD). Studenti imaju priliku studirati na barem dva sveučilišta u različitim zemljama EU i prijaviti se za Erasmus+ stipendiju koje se nude najboljim kandidatima širom svijeta. Stipendije pokrivaju osnovne životne troškove (1000€ mjesečno), trošak puta te troškove kotizacije. 

Više informacija možete pronaći ovdje. Rokovi za prijavu ovise o studijskim programima.

Datum objave: 6. 12. 2021.


Erasmus+ KA1 stručni tečajevi 

U sklopu Erasmus+ KA1 ShipCon organizira stručno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja kroz razne tečajevi koji će se odvijati u raznim europskim gradovima poput Barcelone, Palerma, Limassola, Praga, Splita i Valencije. Organiziraju se sljedeći tečajevi:

Putem poveznica pojedinih tečajeva pronađite više informacija o samim tečajevima, prijavama i datumima.

Datum objave: 11. 10. 2019.


Portali s tečajevima

StudyPortals je nedavno pokrenuo LanguageLearningPortal, stranicu posvećenu učenju jezika i PreparationCourses, stranicu koja se bavi pripremnim tečajevima za studij. Putem LanguageLearningPortala studenti mogu odabrati onaj tečaj za učenje stranih jezika u svojoj blizini koji će najbolje odgovarati njihovim željama i potrebama. PreparationCoursesPortal može, između ostaloga, studentima pomoći da u svojoj blizini pronađu tečajeve uz pomoć kojih će usvojiti dobre akademske vještine i biti spremniji na studij na svom budućem sveučilištu.     

LanguageLearningPortal

PreparationCoursesPortal


Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija u inozemstvu

U okviru programa Erasmus+ studentima koji žele studirati na diplomskim studijima u inozemstvu od sada je dostupna Erasmus+ shema zajmova za studente diplomskih studija (The Erasmus+ Master Loan Scheme) za kreditiranje studiranja u inozemstvu po pristupačnijim uvjetima. Španjolska banka MicroBank prva je banka koja se odazvala pozivu Europske komisije i Europskog investicijskog fonda te se uključila u projekt Erasmus+ Master zajmova. Studenti će svoje prijave predavati izravno banci koja sudjeluje u Erasmus+ shemi zajmova za studente diplomskih studija. Navedena će banka nuditi mogućnost davanja zajmova španjolskim odlaznim studentima te studentima iz ostalih Erasmus+ zemalja koji žele studirati u Španjolskoj. Treba naglasiti kako su Erasmus+ Master zajmovi nova i dodatna aktivnost koja ne zamjenjuje dodjelu sredstava u okviru programa Erasmus+, a koja će ostati glavni dio programa Erasmus+. Iznos kredita u okviru ove sheme bit će do maksimalno 12 000 eura za jednogodišnje programe te do 18 000 eura za dvogodišnje programe, a sredstva su namijenjena pokrivanju troškova života i školovanja u bilo kojoj  od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+. Uvjet je nastavak diplomskog studija u zemlji u kojoj kandidat nema prebivalište i da ta zemlja bude različita od one u kojoj je završio preddiplomski studij. S obzirom na to da ovdje nije riječ o potpori nego o kreditu koji mora biti vraćen, osigurani su i posebni, povoljniji uvjeti kreditiranja koji olakšavaju otplatu. Više podataka o Erasmus+ Master zajmovima možete naći na sljedećoj poveznici.


Obavijest o shemi zajmova za Erasmus+ diplomske studije

MicroBank iz Španjolske je pristupila shemi zajmova za diplomske studije Erasmus+ koji su dostupni u okviru Erasmus + programa. Time su omogućeni prvi krediti za studente diplomskog studija koji žele studirati u inozemstvu na institucijama nositeljicama Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Ovaj prvi ugovor će podržati do 2.000 studenata tijekom tri godine - bilo iz Španjolske koji će studirati na diplomskoj razini u jednoj od programskih Erasmus + zemalja ili za studente iz Erasmus+ zemalja koji će studirati na diplomskoj razini u Španjolskoj. Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru ili na e-mail adresu: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu.