Financijski plan Sveučilišta u Zadru za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan Sveučilišta u Zadru za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan Sveučilišta u Zadru za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta u Zadru za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu