Studiji i studenti

Prijave za upis na redovite i izvanredne prijediplomske studije Sveučilišta u Zadru obavljaju se putem mrežne stranice www.postani-student.hr
Državljani država članica Europske unije, strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog prijediplomskog ili integriranog studija na javnom visokom učilištu, upisuju se u okviru upisne kvote za hrvatske državljane, uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Državljani država članica Europske unije, strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj upisuju izvanredne prijediplomske studije u okviru upisne kvote, uz plaćanje pune školarine.
Pod uvjetom da zadovolje uvjete za upis, upisuju se izvan upisne kvote na redovite i izvanredne studije:

  • hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,
  • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata,
  • djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata,
  • djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine,
  • djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata,
  • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakonao zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakonao zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  • djeca  mirnodopskih  vojnih  i  civilnih  invalida  rata  prve  skupine  sa  stopostotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida.
  • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja
  • pristupnici bez oba roditelja, koji do 31. siječnja 2024. godine nisu navršili 24 godine