Izbori u zvanja

Interne procedure

Obrasci

Preuzmite ovdje

Dokumenti

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

Upute matičnih odbora

Propisi

Uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

Uvjeti za izbor u nastavna zvanja

Uvjeti za izbor u suradnička zvanja

Ustroj i način rada područnih vijeća i matičnih odbora

Znanstvena i umjetnička područja, polja i grane

Oblik i način provedbe nastupnog predavanja

Dodjela počasnog zvanja professor emeritus