Studiji i studenti

Kontakti / Contacts:

Vilma Kotlar, mag. paed. i mag. edu. phil.
Koordinatorica volontera Sveučilišta u Zadru
University volunteer coordinator

Adresa / Address:
Sveučilište u Zadru / University of Zadar
Obala Kralja Petra Krešimira IV., 2
23000 Zadar
E-mail: vkotlar@unizd.hr
023 200 517
 
 
 

Novosti

Hrvatska volontira 2024.!

Popis aktivnosti u koje se možete uključiti u okviru manifestacije Hrvatska volontira dostupan je ovdje.

Poziv za volontiranje na književnom festivalu 24. - 26. svibnja 2024.

možete vidjeti ovdje.

Poziv - otvoren.

Volontirajte u Studentskom savjetovalištu. Opširnije.

O nama u medijima - 30. lipnja 2019.

Zadarski list, 2021.

Zadarski list, 2019.

Studentski.hr

057 info 2012

057 info 2010.

Zadarski list, prosinac 2012.

Zadarski list, rujan 2012.

Zadarski list, 2008.

 

 

Zašto volontirati?

Volonterstvo se danas prepoznaje kao značajan alat za stjecanje iskustava, znanja, vještina i temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Radno iskustvo i raznolike kompetencije stečene volontiranjem povećavaju zapošljivost, potiču mobilnost, te utječu na povećanja građanske odgovornosti pojedinaca.

Volontiranje na Sveučilištu u Zadru

Sveučilište u Zadru uključuje volontere u razne aktivnosti. Najčešće su to jednokratne aktivnosti u kojima studenti – volonteri sudjeluju: Otvoreni dani Sveučilišta, Sajam stipendija, Festival znanosti, pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija, stručnih skupova, javnih tribina i sl. Osim jednokratnih aktivnosti, volonteri se povremeno uključuju u rad nekih sveučilišnih ureda i službi, poput Studentskog savjetovališta i Sveučilišne knjižnice.

Pored nacionalne legislative, rad s volonterima na Sveučilištu u Zadru dodatno je uređen Pravilnikom o radu s volonterima, kojeg je Senat Sveučilišta u Zadru usvojio 20. prosinca 2010.

 • Zainteresirani za volontiranje na Sveučilištu trebaju popuniti Upitnik za volontere, te ga proslijediti na e-mail koordinatora volontera, nakon čega će biti pozvani na razgovor.
  Upitnik za volontere
 • Djelatnici Sveučilišta koji žele uključiti volontere u rad, trebaju popuniti Opis volonterske pozicije i proslijediti ga na e-mail koordinatora volontera
  Opis volonterske pozicije
 

Volontiranje izvan Sveučilišta

Studenti koji žele volontirati izvan Sveučilišta (škole, domovi, udruge, itd.) trebaju se javiti u Volonterski centar Zadar ili radi praćenja objave novih volonterskih pozicija, pridružiti se Facebook grupi studentskog projekta „Volontiram“.

 

Priznavanje ECTS-a za volontiranje

Volontiranje se može vrednovati priznavanjem ECTS bodova na Sveučilištu u Zadru. Organizatori volontiranja koji žele pokrenuti postupak priznavanje ECTS bodova za studente koji volontiraju u njihovim organizacijama trebaju slijediti upute koje su opisane ovdje.

 

Znanstveni članci, publikacije i slični izvori na temu volontiranja u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Kotlar, V., Milanja, I., Jakšić, K., Bionda , M. Stavovi o volontiranju i vrednovanju volonterskog rada studenata Sveučilišta u Zadru, Magistra Iadertina, Vol.11. No.1. Ožujak 2016., str. 105-130.

Juzbašić, M., Vukasović Hlupić, T. (2015) Osobine ličnosti i motivi za volontiranjem, Psihologijske teme, 24, 2, 279-304.

Kotlar, V., Ćulum, B. (2014) Vrednovanje izvannastavnih aktivnosti: pogled iz studentske perspektive, Suvremene teme, 7, 1, str. 30-55.

Kotlar, V., Buljan, I. (2013) Sudjelovanje studenata u upravljanju visokim obrazovanjem, Zagreb: AMPEU, publikacija Hrvatske stručne skupine za bolonjski proces, str. 4-15. 

Skočić Mihić, S., Lončarević, D., Rudelić, A. Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Ljetopis socijalnog rada 2011., 18 (3) 579-600

Kotlar, V., Bašić, S. Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u razvoju volonterstva u Hrvatskoj, Acta Iadertina, 2010., 7, 21-38. 

Kotlar, V., Pelikan, J., Retek Živković, L. Istraživanje potreba o osnivanju Centra za razvoj volonterstva na području Zadarske županije, Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru, Zadar 2009. 

Ćulum, B. Zašto i kako vrednovati volontiranje?, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, 2008.

  

ARHIVA DOGAĐANJA

U oganizaciji Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru održala se trodnevna edukacija  "Menadžment volonterskih programa"  26. i 27. travnja te 3. svibnja 2022. godine u Studentskom klubu Božo Lerotić. Edukaciju su vodili djelatnici Volonterskog centra Zadar u suradnji s Vilmom Kotlar, mag. paed. i educ. phil., koordinatoricom volontera Sveučilišta u Zadru. Po završetku edukacije Sveučilište u Zadru bogatije je za 14 koordinatora volontera! 

2. prosinca 2021. s početkom u 16 sati u prostoru Code Huba Zadar Studentsko savjetovalište obilježilo je Međunarodni dan volontera izlaganjem koordinatorice volontera Sveučilišta u Zadru Vilme Kotlar, mag. paed. i mag. educ. phil, kojim su predstavljene volonterske aktivnosti studenata. Nakon izlaganja, predstavnici Studentskog zbora Marko Galić i Fani Marinović su prisutne upoznali s mogućnostima volontiranja u okviru Studentskog zbora, a studenti 3. godine preddiplomskog studija psihologije Matea Bekavac-Basić, Josip Milkoviću, Laura Petričević i Ana Strize, održali su radionicu "Psihološki aspekti volontiranja". 

23. lipnja 2016. s početkom u 14 sati u prostoru Studentskog kluba Božo Lerotić u Zadru Studentsko savjetovalište predstavilo je rezultata istraživanja Stavovi o volontiranju i vrednovanju volonterskog rada studenata Sveučilišta u Zadru, koje je provedeno u travnju i svibnju ove godine. Nakon prezentacije rezultata slijedila je diskusija s prorektoricom izv. prof. dr. sc. Nediljkom Balić-Nižić i članovima istraživačkog tima o implementaciji preporuka koje su proizašle iz istraživanja. Tom prilikom mogli su se dobiti i odgovori na često postavljana pitanja o volontiranju studenta:

 • treba li studentima dati potvrde o volontiranju i kako one trebaju izgledati
 • upisuju li se volonterske aktivnosti u dopunsku ispravu o studiju i kako
 • na koji se način studenti mogu uključiti volonterski u različite aktivnosti koje se organiziraju na Sveučilištu
 • na koji se način volontiranje može uključiti u nastavu, itd.

Okrugli stol „Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“ održan je 2. prosinca 2015. godine u Ministarstvu pravosuđa. Sveučilište u Zadru predstavilo je svoja iskustva u radu sa studentima-volonterima.

 

Radionica za volontere - U prostorijama Studentskog savjetovališta, a u suradnji s projektom "Volontiram", koordinatorica volontera Vilma Kotlar, mag., održala je 19. travnja 2013. radionicu za volontere. 14 studenata-volontera je na zabavan i interaktivan način zajednički promišljalo o vrijednostima volonterstva, te učilo o svojim pravima i obavezama. 

  Susret studenata - volontera Hrvatske - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i projekt Volontiram organizirali su Susret studenata - volontera Hrvatske na temu: "Razvoj volonterstva u prostoru hrvatskog visokog obrazovanja", u Zadru od 5. do 8. prosinca 2012. Program susreta. Plakat.
 
  Youth in action - Razvoj lokalne politike za mlade - U sklopu projekta RAP (Real active participation) i edukacijskog treninga RAP MEETING  dana, 06. 06. 2012. s početkom u 14:30 sati u konferencijskoj dvorani hotela Donat u Zadru održao se okrugli stol Razvoj lokalne politike za mlade, na kojem je sudjelovalo Sveučilište u Zadru. Svrha je ovog okupljanja, kao i jedan od ciljeva projekta potaknuti kvalitetnu raspravu o problemima razvoja lokalnih politika za mlade i donošenje zaključaka i preporuka za unapređenje razvoja lokalnih politika za mlade i položaja mladih u društvu.

 

  Okrugli stol: Razvoj sustava podrške svjedocima i žrtvama u RH i uloga volontera u sud. postupcima - U svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, 11. svibnja 2011. održan je okrugli stol kojim se predstavilo trogodišnje iskustvo u razvoju hrvatskog modela sustava podrške svjedocima i žrtvama na sudovima u Hrvatskoj, s ciljem poboljšanja i modifikacije ustaljene prakse u angažiranju volontera u sudskim postupcima.

 

  Okrugli stol: Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u RH - 31. siječnja 2011. u prostorijama MZOS-a održan je Okrugli stol o vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u RH, na kojemu su sudjelovali i predstavnici našeg Sveučilišta.  Zapisnik s Okruglog stola 
 

 

Međunarodni dan volontera, 5. prosinca: Obilježava se svake godine različitim aktivnostima u koje se uključuju zadarski studenti - volonteri: organizacija radionica za volontere i o volonterstvu, javnih tribina, te različitih aktivnosti usmjerenima promociji volonterstva.

  Hrvatska volontira - Sveučilište u Zadru pridružuje se već niz godina akciji "Hrvatska volontira". U predviđenim terminima volonteri u prostorijama Studentskog savjetovališta informiraju zainteresirane studente o volonterstvu i mogućnostima volontiranja u Zadru.

 

 

 

    

 

    

Prije volontiranja – postavi sebi pitanja:

 • Koliko imam slobodnog vremena tjedno, kojim danom, u koje doba dana i koliko dugo?
 • Želim li raditi poslove koristeći već postojeća iskustva i znanja ili želim isprobati nešto novo?
 • Zašto želim volontirati?
 • Za koje poslove sam uistinu zainteresiran/a?

ISKUSTVA VOLONTERA

O iskustvima studenata - volontera možete čitati na Facebook stranici naziva: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru - projekt Volontiram, a za primanje redovitih obavijesti o volonterskim pozicijama i mogućnostima uključivanja u razne volonterske programe, možete se učlaniti u Facebook grupu.