CEEPUS i ostali programi mobilnosti


CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) program je akademske mobilnosti studenata i nastavnog osoblja srednje i istočne Europe. Zemlje uključene u program su Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. Posebitost ovog programa je u tome da svaka zemlja domaćin plaća troškove svoje kvote razmjene, a to znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Stipendije uključuju troškove smještaja, prehrane i određeni novčani iznos (informacije o visini stipendija za pojedine države možete pogledati ovdje) dok putne troškove pokriva Nacionalni ured za CEEPUS pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (procedura za povrat putnih troškova).

Video animaciju namijenjenu potencijalnim CEEPUS kandidatima koja objašnjava što je CEEPUS i na koji način se podnose prijave pronađite ovjde.

Mobilnost putem CEEPUS programa odvija se putem CEEPUS mreža ili u okviru CEEPUS freemover stipendija.

CEEPUS mreže osnivaju srodni fakulteti ili sveučilišni odjeli. Odjeli Sveučilišta u Zadru trenutno sudjeluju u četrnaest CEEPUS mreža te je Sveučilište koordinator jedne mreže, a pet mreža je u statusu tzv. „umbrella“ mreže:


•    Sociology for Societies - Understanding socio-cultural changes in contemporary societies participating networks (HR-1603-04-2425), Odjel za sociologiju - koordinator
•    Women Writers in History (SI-1515-05-2425), Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
•    FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe (HU-0809-12-2425), Odjel za francuske i frankofonske studije
•    Red de Hispanistas de Europa Central (RO-0814-12-2425), Odjel za hispanistiku i iberske studije
•    Education Without Frontiers) (AT-0050-20-2425), Odjel za informacijske znanosti
•    GEOREGNET) (CZ-0111-19-2425), Odjel za geografiju
•    Slavic Philology and Its Cultural Contexts (AT-0037-20-2425), Odjel za kroatistiku
•    TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (SI-0711-13-2425), Odjel za germanistiku
•    Empowering social dimension of education through quality teacher education development research (SOCTED) – (XK-1818-02-2425), Odjel za pedagogiju
•    German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training (HU-1201-08-2425), Odjel za germanistiku (umbrella mreža)  
•    Inter-American Studies (AT-0503-14-2425), Odjel za sociologiju (umbrella mreža)  
•    Modern Antiquity: Network for Classical Studies (MK-1201-08-2425), Odjel za klasičnu filologiju (umbrella mreža)
•    ARHEOPED (SI-0113-18-2425), Odjel za arheologiju (umbrella mreža)  
•    Pedagogy and Andragogy in Central Europe - PACE (SI-0906-10-2425), Odjel za pedagogiju (umbrella mreža)  

U slučaju da nisu iskorištene sve stipendije u okviru CEEPUS mreža, studentima i nastavnicima, bez obzira na kojem odjelu studiraju ili rade, otvara se mogućnost za mobilnost putem tzv. CEEPUS freemover stipendije. U okviru freemover stipendije moguće je boraviti na bilo kojem sveučilištu u zemljama uključenim u CEEPUS program tijekom ljetnog semestra.

Više informacija o tome kako se prijaviti za CEEPUS studentsku mobilnost pronađite ovdje.

Više informacija o tome kako se prijaviti za CEEPUS mobilnost osoblja pronađite ovdje.

Dodatne informacije o CEEPUS programu možete pronaći na mrežnim stranicama CEEPUS-a te na mrežnim stranicama Nacionalnog ureda za CEEPUS.


FULBRIGHT PROGRAM STIPENDIRANJA VLADE SAD-A

U okviru Fulbright programa nude se stipendije za znanstvena istraživanja te studijski boravak u SAD-u za sve razine studija i u različitim znanstvenim područjima. Natječaj se raspisuje svake godine i dostupan je na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te Američkog Veleposlanstva u RH.

Za više informacija možete se obratiti kontakt osobi u Američkom Veleposlanstvu, gospođi Vanja Ratković na broj telefona 385 (0)1 661-2206 ili na adresu elektronske pošte: RatkovicV@state.gov


STIPENDIJE TEMELJEM BILATERALNE SURADNJE RH U PODRUČJU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Provedba bilateralnih programa visokoškolske mobilnosti temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima Republike Hrvatske te obuhvaća i stipendije za različite oblike mobilnosti. Trenutačno se provodi 29 bilateralnih programa visokoškolske mobilnosti sa sljedećim zemljama: Albanija, Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Francuska, Gruzija, Indonezija, Italija, Japan, Južna Koreja, Kanada, Kina, Kosovo, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Malezija, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Srbija, Švedska, Švicarska, Tanzanija, Turska i Ukrajina. Više informacija potražite na mrežnim stranicama Agencija za mobilnost i programe EU.


OSTALE MOGUĆNOSTI

Osim programa mobilnosti, studente Sveučilišta u Zadru i mlade općenito mogle bi zanimati još neke inicijativa Europske unije i to:

Eurodesk centar besplatni je info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk pokrenut je 2011. godine pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) i dio je mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države te preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera. Više informacija možete pronaći ovdje.

Europska volonterska služba (EVS) omogućuje mladima da provedu do 12 mjeseci u stranoj zemlji volontirajući na projektima koji se bave raznim temama (umjetnost, kultura, mladi, mediji, okoliš, sport, antidiskriminacija, ljudska prava, Europska unija, itd.). Volonter doprinosi radu organizacije u kojoj je smješten te mu je osigurana stalna potpora u radu i učenju, kao i neformalni tečaj jezika zemlje u kojoj boravi. Više informacija možete pronaći ovdje.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Namijenjen je osobama koje se bave usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju ili žele profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju. Euroguidance Centar Hrvatska djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), a promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj. Više informacija možete pronaći ovdje.