Studiji i studenti

Upisi u višu godinu

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bodovnom pragu za upis u višu godinu studija redovitih studenata jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru iz akad. god. 2014./2015. u 2015./2016.
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bodovnom pragu za upis u višu godinu studija izvanrednih studenata jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru iz akad. god. 2014./2015. u 2015./2016.
  3. Odluka o promjeni statusa studenata izvanrednih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016.