Studiji i studenti

Upisi u prvu godinu studija

II. rok - Upisi u prvu godinu studija

 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011. Prijava za razredbeni postupak.
   
 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne informatike na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011.
   
 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i izvanrednog jednopredmetnog stručnog studija u akad. god. 2010/2011.
   
 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitog jednopredmetnog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i redovitih jednopredmetnih stručnih studija u akad. god. 2010/2011.
   
 • Prijave za razredbeni postupak na:

III. rok - Upisi u prvu godinu studija