Studiji i studenti

Studentska služba

Sveučilište u Zadru
Ruđera Boškovića 5/I
HR - 23 000 Zadar

Voditeljica Studentske službe
Emilija Matassi Botunac, mag. turism. comm. | tel.: 023 200 684 | e-mail: ematassi@unizd.hr, referada@unizd.hr  
 
Koordinator za prijediplomske i diplomske studije
Meri Lukić, prof. | tel.: 023 200 620 | e-mail: mmirkovi@unizd.hr
 
Koordinator za poslijediplomske studije
Danijela Gašparović, prof. | tel.: 023 200 533 | e-mail: danijela@unizd.hr; tajnistvopds@unizd.hr
 
Koordinator za priznavanje IVK i međunarodne studente
Paola Kalmeta Bajlo, prof. | tel. +385 23 200 596| e-mail: pkalmeta@unizd.hr  
 
Stručne suradnice za prijediplomske i diplomske studije:  
Davorka Denona, prof.  | tel.: 023 200 765 | e-mail: dazubcic@unizd.hr  
Elvira Hromin, oec. | tel.: 023 200 675 | e-mail: ehromin@unizd.hr  
Ana Kusik, mag. | tel.: 023 200 765 | e-mail: akusik@unizd.hr

Stručna suradnica za poslijediplomske studije  
Rafaela Čurković, prof. | tel.: 023 200 532 | e-mail: rcurkovi@unizd.hr; tajnistvopds@unizd.hr  
 
Stručne suradnice studentske službe Odjela za nastavničke studije u Gospiću:
Željka Jovanović, mag. (na rodiljnom dopustu) | tel.: 053 665 357 |  e-mail: zjovanovi21@unizd.hr
Ivana Prpić, mag. (zamjena) | tel.: 053 665 357 |e-mail: iprpic22@unizd.hr