Studentski centar

Studentski centar ustrojbena je jedinica u sastavu Sveučilišta u Zadru.
Osnovna djelatnost Studentskog centra je organizacija prehrane, smještaja studenata te posredovanje pri zapošljavanju studenata.

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Studentski centar
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23 000 Zadar

 

Voditelj Centra

Jurica Kardum, mag. oec.
e-mail: jkardum@unizd.hr
Tel: 023 203 023


Pomoćnik Voditelja Centra

Luka Bobić, dipl. ing.
e-mail: lbobic22@unizd.hr
Tel: 023 203 025


Koordinatorica smještaja

Alisa Perić, prof.
e-mail: alisaperic@unizd.hr
Tel.: 023 203 005


Koordinator smještaja

Toni Kršulović, dipl. oec.
e-mail: tkrsulov@unizd.hr
Tel.: 023 203 014


Voditelj Studentskog servisa

Damir Bašić, dipl. oec.
e-mail: dbasic22@unizd.hr
Tel: 023 203 046
Fax: 023 231 566


Stručna savjetnica za pravne poslove

Andrijana Mišić, dipl. iur.
e-mail: amisic@unizd.hr
Tel: 023 203 011


Administratorice

Sandra Bratović
e-mail: sbratov@unizd.hr
Tel: 023 203 045

Huanita Milković
e-mail: hmilkovic@unizd.hr
Tel: 023 203 049

Petra Dević
e-mail: pdevic21@unizd.hr
Tel: 023 203 044