Sveučilište u Zadru
Informacije

Mjere i aktivnosti


Upute za studente i djelatnike Sveučilišta u Zadru u u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19.