Sveučilište u Zadru
Informacije

Mjere i aktivnosti

Upute za studente i djelatnike Sveučilišta u Zadru u u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19.

Studentski dom

13. ožujka 2020.