Sveučilište u Zadru
Informacije

Mjere i aktivnosti

Upute za studente i djelatnike Sveučilišta u Zadru u u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19.

Sveučilište

2. travnja 2020.

Epidemiološki podaci - Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 2.04.2020.
 

31. ožujka 2020.

Epidemiološki podaci - Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 31.03.2020


27. ožujka 2020.

Epidemiološki podaci - Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 27.03.2020.


26. ožujka 2020.

Epidemiološki podaci - Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 25.03.2020.
Završetak samoizolacije (zdravstvenog nadzora) i povratak na radno mjesto (trenutna preporuka, HZJZ, 23.03.2020.)


23. ožujak 2020.

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-9 uzrokovane virusom SARS-CoV-2


20. ožujka 2020.

Uputa o organizaciji znanstvenih i stručnih skupova te ljetnih škola


19. ožujka 2020.

Najnovije mjere i aktivnosti na Sveučilištu u Zadru u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19

Uputa MZO


13. ožujka 2020.

Nove mjere i aktivnosti na Sveučilištu u Zadru u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19


12. ožujka 2020.

Mjere i aktivnosti na Sveučilištu u Zadru u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19


10. ožujka 2020.

Koronavirus - preporuka postupanja

Studentski dom

13. ožujka 2020.