Dolazna mobilnost osoblja

Dolazna mobilnost osoblja podrazumijeva mobilnost inozemnog nastavnog i administrativnog osoblja na sastavnicama Sveučilišta u Zadru u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (praćenje rada kolega ili tzv. „job-shadowing“, sudjelovanje u znanstvenim skupovima, radionicama, seminarima i tečajevima u organizaciji Sveučilišta u Zadru), dogovaranja međunarodne suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama. Svrha mobilnosti može biti ograničena specifičnim pravilima pojedinog programa mobilnosti ili odredbama međuinstitucijskih ugovora.

Procedure vezane za odlaznu mobilnost osoblja određene su Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti. O izdavanju pozivnog pisma dolaznom zaposleniku odlučuju sastavnice, a isto, sukladno spomenutom Pravilniku, mora biti potpisano od strane pročelnika odjela tj. voditelja službe. Obrazac pozivnog pisma možete pronaći ovdje.

Financijske potpore za dolaznu mobilnost osoblja moguće je ostvariti putem Erasmus+ programa na način da se inozemni zaposlenik prijavi na Erasmus+ natječaj na svojoj matičnoj instituciji. Iznimka su dolazni stručnjaci koji nisu zaposlenici visokoškolske institucije, a koji su pozvani održati nastavu od strane odjela Sveučilišta u Zadru (oni se mogu prijaviti na financiranje u okviru Erasmus+ KA131 natječaja za zaposlenike Sveučilišta u Zadru) kao i dolazno osoblje iz partnerskih zemalja koje se prijavljuje na natječaje Sveučilišta u Zadru financirane u okviru Erasmus+ KA107/171 projekata.

Financijske potpore moguće je ostvariti u okviru CEEPUS programa i ostalih programa mobilnosti, a za procedure prijave inozemni zaposlenici moraju se obratiti uredim zaduženim za mobilnost na njihovim matičnim institucijama te nacionalnom CEEPUS uredu u njihovoj zemlji.

Informacije na engleskom jeziku za zainteresirano inozemno nastavno i administrativno osoblje možete pronaći ovdje.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju.