Studiji i studenti

Upisi pod posebnim uvjetima

Odluka o školarini studenata koji su izgubili pravo studiranja pa nastavljaju započete preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stručne studije pod posebnim uvjetima u akad. god. 2011./2012.