Misija i vizija

    

Misija

Sveučilište u Zadru svoj temeljni zadatak izražava kroz postavljenu misiju:
Sveučilište u Zadru je prostor kreativnog stvaranja i transfera novih znanja i tehnologija.

Vizija

Oslanjajući se na internacionalnu orijentaciju, mediteransko ishodište i visoke etičke standarde, osmišljena je slika budućnosti Sveučilišta u Zadru kao važnog dionika u stvaranju novih znanja i pokretača inovativnih procesa u okruženju. Vizija Sveučilišta u Zadru za razdoblje od 2017. do 2022. godine identificirana je kao:

Sveučilište u Zadru sebe vidi kao moderno međunarodno sveučilište koje je generator znanja i pokretač inovativnih promjena zasnovanih na potrebama društva te načelu jednakih mogućnosti, društveno odgovornog ponašanja i visokih etičkih standarda.