Studiji i studenti

2024./2025.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih prijediplomskih studija, jednopredmetnog stručnog prijediplomskog studija i jednopredmetnih sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2024./2025.