Studiji i studenti

Stipendije

Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanje za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima - 14. listopada 2022.

Natječaj za dodjelu državnih stipendija - 13. listopada 2021.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na mrežnim stranicama Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
Poveznica na Natječaj. 

 

Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru - 28. listopada 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima - 4. studenog 2019.

Natječaja za dodjelu stipendija studentima aktivnim sportašima - 4. studenog 2019.

Konačna rang lista dodijeljenih stipendija redovitim studentima u stanju socijalne potrebe - 21. veljače 2019.

Rang lista dodijeljenih stipendija redovitim studentima u stanju socijalne potrebe - 18. veljače 2019.

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima - 12. veljače 2019.


POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
IZVRSNIM REDOVITIM STUDENTIMA

Klasa: 604-02/18-01/05
Urbroj: 2198-1-79-05/19-03

Zadar, 11. veljače 2019.


Sukladno Natječaju za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru, od 17. prosinca 2018., nakon pregleda i bodovanja zaprimljenih studentskih prijava, Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru objavljuje

REZULTATE NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA
izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija*

 

* Prigovori na privremene rezultate podnose se u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima - 17. prosinca 2018.

Obavijest za STEM stipendije – 3. krug - 12. prosinca 2018.


(za preddiplomske redovite studije Nautika i tehnologija pomorskog prometa i Podvodne znanosti i tehnologije – viša godina)

Dana 12. prosinca 2018. pomaknute su crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Opširnije

 

Obavijest za STEM stipendije - 2. krug - 28. studenog 2018.


(za preddiplomske redovite studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

27. studenoga 2018. pomaknute su crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Opširnije

 

Obavijest za STEM stipendije - 13. studenog 2018.


(za preddiplomske redovite studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Obavještavamo Vas kako su danas objavljene rang-liste za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Opširnije

 

Obavijest za STEM stipendije - 30. listopada 2018.


(za preddiplomske redovite studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih STEM stipendija u akademskoj godini 2018./2019. svim redovitim studentima gore navedenih studijskih programa u STEM područjima znanosti na adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr uputilo obavijest s uputama za provjeru podataka.
Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.
U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim AAI@Edu.Hr elektroničkim identitetom. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će, nakon objave rang-lista, moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ako studenti primijete da njihovi podaci u aplikaciji nisu ispravni (vezano za broj ECTS-a i prosjek ocjena), u svrhu ispravka podataka trebaju se žurno obratiti tajništvu Odjela ili koordinatoru za STEM stipendije: mmirkovi@unizd.hr.

Ukoliko nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, potrebno je obratiti se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije (mmirkovi@unizd.hr), tajništvu Odjela ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenoga 2018. godine u 12 h.

Ukoliko do navedenog vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ukoliko student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-mail poruke, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

 

Konačna lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa - 31. siječnja 2018.

Obavijest za STEM stipendije - 30. siječnja 2018.


(za preddiplomske studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Danas, 15. siječnja 2017. godine  pomaknute su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi.
Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  
Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 22. siječnja do 12:00h  označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

 

Privremeni rezultati natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima - 19. siječnja 2018.


POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
IZVRSNIM REDOVITIM STUDENTIMA

Klasa: 604-02/17-01/05
Urbroj: 2198-1-79-05/18-03
Zadar, 18. siječnja 2018.


Sukladno Natječaju za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru, od  31. listopada 2017., nakon pregleda i bodovanja zaprimljenih studentskih prijava (110) Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru objavljuje

PRIVREMENE REZULTATE NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA
izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija*


* Prigovori na privremene rezultate podnose se u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

Natječaj Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu - 18. siječnja 2018.


Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisala je javni natječaj za 9. generaciju stipendista Zaklade i dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u državnome proračunu) za akademsku godinu 2017./2018. u iznosu od 1000 kuna mjesečno.
Informacije o natječaju

 

Obavijest za STEM stipendije - 17. siječnja 2018.


(za preddiplomske studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Danas, 15. siječnja 2018. godine  pomaknute su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi.
Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  
Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 22. siječnja do 12:00h  označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

 

Privremena lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa - 16. siječnja 2018.

Obavijest za STEM stipendije - 15. prosinca 2017.


(za preddiplomske studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Danas, 15. prosinca 2017. godine u 11:00 h, pomaknute su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste će biti objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi.
Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  
Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 21. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

 

Natječaj za dodjelu stipendija - 30. studenog 2017.


Natječaj Upravnog odbora Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za dodjelu stipendija za školsku odnosno akademsku 2017./2018. godinu

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini.
Tekst Natječaja i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj poveznici.

 

Obavijest za STEM stipendije - 28. studenog 2017.


(za preddiplomske studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog  prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

U utorak, 28. studenoga 2017. godine u 11:00 h, objaviti će se rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-liste će biti objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

 

Obavijest za STEM stipendije - 10. studenog 2017.


(za studije Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo)

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti  odlučilo je kako se studentima rok za provjeru podataka na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr produljuje do petka 17. studenoga 2017. godine do 12 h.
Još jednom molimo studente da na vrijeme provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na navedenoj poveznici. Ako podaci nisu ispravni možete se javiti u Odjelno tajništvo.
Još jednom napominjemo da, iako dio studenata iz tehničkih razloga nije primio e-mailove s obavijestima, nema razloga za zabrinutost. Svi studenti svoje podatke mogu provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr te su bez obzira na primitak e-maila obuhvaćeni procesom dodjele STEM stipendija.

 

Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa - 3. studenog 2017.

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 3. studenog 2017.

Obavijest za STEM stipendije - 3. studenog 2017.


Od akademske godine 2017./2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) dodjeljuje stipendije redovnim studentima preddiplomskih studija u STEM područjima znanosti (studiji Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Informacijske znanosti, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Sestrinstvo). Opširnije

 

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. - 24. listopada 2017.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa.

Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine, a za sve dodatne informacije MZO vam stoji na raspolaganju, tel. 01/4594-583, e-mail: drzavne-stipendije@mzo.hr, Facebook stranica.

Tekst natječaja

Promemorija o projektu

 

Konačni rezultati provedbe natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 24. siječnja 2017.

Rezultati provedbe natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 21. prosinca 2016.


Rezultati provedbe natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima.

Prigovor na utvrđene liste može se podnijeti u roku 8 dana od dana objave na internetskoj stranici Sveučilišta u Zadru, Povjerenstvu za provedbu natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru.

 

Lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa u akad. god. 2016./2017. - 12. prosinca 2016.

Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa - 2. studenog 2016.


Natječaj za dodjeljivanje trinaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2016./2017. / Prijavni obrazac

 

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 2. studenog 2016.


Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2016./2017. / Prijavni obrazac / Pravila i kriteriji za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru

 

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. - 18. listopada 2016.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je 14. listopada 2016. na internetskoj stranici tekst javnog Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. s priloženim dokumentima te važnim obavijestima za studente. 

Ovdje pročitajte kompletnu natječajnu dokumentaciju.

 

Dopuna izvješća o provedbi natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 15. travnja 2016.

Konačna lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa u akad. god. 2015./2016. - 13. travnja 2016.

Lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa u akad. god. 2015./2016. - 21. ožujka 2016.

Rezultati provedbe natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 21. ožujka 2016.

Natječaj za stipendije francuske vlade - 18. ožujka 2016.

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 12. siječnja 2016.


Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2015./2016. / Prijavni obrazac
Pravila i kriteriji za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru
10% najboljih studenata upisanih na prvu godinu preddiplomskih studija

 

Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa - 12. siječnja 2016.


Natječaj za dodjeljivanje dvanaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2015./2016. / Prijavni obrazac

 

Rezultati provedbe natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima - 9. veljače 2015.


Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru za 2015. god.

Rang lista

Prigovor na navedenu listu može se podnijeti Povjerenstvu za provedbu natječaja za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015. godinu u roku od 8 dana od dana objave ove liste.

Napomena:  Prije potpisivanja Ugovora oni studenti koji već imaju neku stipendiju trebaju vratiti istu, kako bi se s njima potpisao Ugovor.

 

Natječaj za AMEOS stipendije - 22. siječnja 2015.


Sukladno Sporazumu o suradnji između AMEOS Klinikum Bad Aussee GmbH i Sveučilišta u Zadru, klinika AMEOS dodjeljuje godišnje četiri stipendije studentima/icama Odjela za psihologiju i Odjela za zdravstvene studije na Sveučilištu u Zadru.
Prijave se podnose s naznakom „Natječaj za AMEOS stipendiju“ na adresu:

Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar
 

Prijave se podnose počevši od 20. siječnja 2015. do zaključno 5. veljače 2015. Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru za 2015. god. - 29. prosinca 2014.

Lista stipendista studenata slabijeg socioekonomskog statusa za akad. god. 2014./2015. - 5. prosinca 2014.

Stipendije iz Fonda za pomoć redovitim studentima socioekonomskog statusa Sveučilišta u Zadru - 30. listopada 2014.


Pravila i kriteriji za dodjeljivanje dvanaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.

 

Natječaj za dodjeljivanje dvanaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.

 

Prijava za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.