Studiji i studenti

Upisi na poslijediplomski sveučilišni studij u akad. god. 2008./2009.

N A T J E Č A J - 7. travnja 2009.


Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij ARHEOLOGIJA ISTOČNOG JADRANA, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija.
 

N A T J E Č A J - 12. siječnja 2009.


Natječaj za upis 20 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo i nakladništvo.