Studiji i studenti

Info letak za brucoše

II. rok - Upisi u prvu godinu

Studenti koji u jesenskom upisnom roku mijenjaju jednu studijsku grupu na dvopredmetnom studiju, odnosno upisuju samo jedan novi dvopredmetni studij, trebaju se javiti od 1. do 19. rujna 2016. u Ured za ECTS ili na pkalmeta@unizd.hr.

Studenti koji imaju posebna postignuća, dokaze o tome trebaju poslati do 10. rujna na pkalmeta@unizd.hr ili poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za ECTS, Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar.

Slobodna mjesta za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u drugom (jesenskom) roku akad. god. 2016./2017. (na temelju rezultata državne mature)

Slobodna mjesta za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u drugom (jesenskom) roku akad. god. 2016./2017.  (na temelju rezultata državne mature)

Slobodna mjesta za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u drugom (jesenskom) roku akad. god. 2016./2017.  (na temelju rezultata razredbenog postupka)

Upisi u prvu godinu

Studenti koji mijenjaju jednu studijsku grupu na dvopredmetnom studiju, odnosno upisuju samo jedan novi dvopredmetni studij, trebaju se javiti do 18. srpnja u Ured za ECTS ili na pkalmeta@unizd.hr

Odluka o troškovima, školarinama i statusu redovitih i izvanrednih studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih  studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. (na temelju rezultata državne mature)

Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. (na temelju rezultata državne mature)

Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. (na temelju rezultata razredbenog postupka)

Prijave (samo za kandidate koji se NE PRIJAVLJUJU PUTEM www.postani-student.hr)

Prijava na razredbeni postupak za prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

Prijava na razredbeni postupak za prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija: