Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru središnje je mjesto koordinacije i administracije poslova vezanih za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Provedbom programa mobilnosti Erasmus+, CEEPUS, Fulbright te širenjem mreže partnerskih sveučilišta, Ured za međunarodnu suradnju potiče internacionalizaciju i promovira Sveučilište na međunarodnoj razini, a sve u cilju ostvarivanja ciljeva određenih Strategijom Sveučilišta. Od 2019. godine, Sveučilište je postalo dijelom EU-Conexus alianse kao jednog od 17 projekata “Europska sveučilišta” koje je Europska komisija odabrala za financiranje među 54 prijave. Svakodnevni poslovi ureda uključuju informiranje akademske zajednice o mogućnostima sudjelovanja u programima mobilnosti, širenje međunarodne suradnje kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o suradnji i međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma, administriranje odlazne mobilnosti studenata i osoblja, podršku dolaznim inozemnim studentima prilikom njihova dolaska i boravka na Sveučilištu te ugošćavanje dolaznog osoblja kako kod individualnih mobilnosti tako i organiziranjem međunarodnog tjedna za zaposlenike partnerskih institucija.

Kontakti:

Tajnica za međunarodnu suradnju / Erasmus+ koordinatorica / voditeljica Ureda:

Maja Kolega, prof.
tel,: +385 23 200 642        
e-mail: mkolega@unizd.hr

Stručni suradnici:

Kristina Budak, mag.philol.ital. et mag.educ.philol.franc.
tel.: +385 23 200 787      
e-mail: kbudak23@unizd.hr 

Marija Džaja Sikirić, dipl. oec.
tel.: +385 23 200 599
e-mail: mardzaja@unizd.hr

Matea Katić Jerolimov, mag. nov. et rel. publ. 
tel.: +385 23 200 588
e-mail: mkatic@unizd.hr 

Rafaela Segarić, mag. bibl. 
tel.: +385 23 200 588      
e-mail: rburmeta@unizd.hr

Tina Bobaček, mag. nov. (na rodiljnom dopustu)
tel.: +385 23 200 787      
e-mail: tkeran@unizd.hr

Adresa:

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR - 23 000 ZADAR

e-mail: iro_unizd@unizd.hr / erasmus@unizd.hr 

Radno vrijeme: 8 - 16 sati
Rad sa studentima: 9 - 12 sati