Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru središnje je mjesto koordinacije i administracije poslova vezanih za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Provedbom programa mobilnosti Erasmus+, CEEPUS, Fulbright te širenjem mreže partnerskih sveučilišta, Ured za međunarodnu suradnju potiče internacionalizaciju i promovira Sveučilište na međunarodnoj razini, a sve u cilju ostvarivanja ciljeva određenih Strategijom Sveučilišta. Svakodnevni poslovi ureda uključuju informiranje akademske zajednice o mogućnostima sudjelovanja u programima mobilnosti, širenje međunarodne suradnje kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o suradnji i međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma, administriranje odlazne mobilnosti studenata i osoblja, podršku dolaznim inozemnim studentima prilikom njihova dolaska i boravka na Sveučilištu te ugošćavanje dolaznog osoblja kako kod individualnih mobilnosti tako i organiziranjem međunarodnog tjedna za zaposlenike partnerskih institucija.


Kontakti:


Tajnica za međunarodnu suradnju / Erasmus+ koordinatorica / voditeljica Ureda:

Maja Kolega, prof.
tel,: +385 23 200 642        
fax.: +385 23 316 882
e-mail: mkolega@unizd.hr



Odlazna mobilnost:



Stručni suradnici:


Rafaela Segarić, mag. bibl. 
tel.: +385 23 200 588      
fax.: +385 23 316 882
e-mail: rburmeta@unizd.hr


Tina Keran, mag. nov. 
tel.: +385 23 200 787      
fax.: +385 23 316 882
e-mail: tkeran@unizd.hr


Marija Džaja Sikirić, dipl. oec. (na rodiljnom dopustu)
tel.: +385 23 200 588       
fax.: +385 23 316 882
e-mail: mardzaja@unizd.hr


Matea Katić, mag. nov. et rel. publ. (na bolovanju)
tel.: +385 23 200 588
fax.: +385 23 316 882
e-mail: mkatic@unizd.hr 



Dolazna mobilnost:



Stručni suradnik:


Andrija Kapetanović, mag. philol. angl. / mag. philol. germ.
tel.: +385 23 200 787       
fax.: +385 23 316 882
e-mail: akapetano@unizd.hr



Adresa:

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR - 23 000 ZADAR

e-mail: iro_unizd@unizd.hr / erasmus@unizd.hr 

Radno vrijeme: 8 - 16 sati
Rad sa studentima: 9 - 12 sati