Studiji i studenti

ISVU

Uvod

Tijekom 2008. godine Sveučilište u Zadru je uvelo Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU).

Kroz ISVU su evidentirani podaci o studiranju od akad. godine 2005./06.

Nastavne programe po ak. godinama možete pregledati na stranici https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/269/nastavniprogram/2021/razina/3/izvedba/R/smjer/3.

Trenutačna funkcionalnost uspostavljenog sustava je:

Kako bi se studenti mogli pristupiti aplikaciji Studomat, moraju imati Korisničko ime i aktivacijski kod.

Upute za rad sa Studomatom.

Automatizirano slanje obavijesti o događajima u ISVU sustavu

Upute za rad na studomatu