Ustrojstvo

Za izvođenje registrirane djelatnosti na Sveučilištu se ustrojavaju tri funkcionalno i organizacijski povezane cjeline sa svojim službama, uredima, odjelima, odsjecima, institutima i centrima, i to: