Studiji i studenti

Diplomski

Integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

 1. Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)
 2. Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)

Jednopredmetni:

 1. Arheologija
 2. Biotehnologija mora
 3. Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički; smjer: nastavnički
 4. Informacijske znanosti
 5. Kulturna i prirodna baština u turizmu
 6. Mediteranska poljoprivreda
 7. Menadžment
 8. Digitalno komuniciranje
 9. Održivo gospodarenje vodenim ekosustavima
 10. Organizacija u pomorstvu
 11. Održivi razvoj turizma
 12. Povijest;smjer: nastavnički
 13. Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski
 14. Prevoditeljski studij talijanistike
 15. Primijenjena geografija
 16. Psihologija
 17. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 18. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 19. Sestrinstvo
 20. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički

Dvopredmetni:

 1. Anglistika; smjer: nastavnički
 2. Anglistika; smjer: znanstveni
 3. Etnologija i antropologija
 4. Filozofija
 5. Francuski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 6. Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 7. Geografija: smjer nastavnički
 8. Grčki jezik i književnost
 9. Hispanistika; smjer: opći
 10. Latinski jezik i rimska književnost; smjer: nastavnički
 11. Lingvistika
 12. Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički
 13. Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 14. Pedagogija
 15. Povijest; smjer: nastavnički
 16. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
 17. Povijest umjetnosti; smjer: opći
 18. Prevoditeljski studij talijanistike
 19. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 20. Ruski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 21. Sociologija
 22. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
 23. Teološko-katehetski studij