Studiji i studenti

Diplomski

Integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

 1. Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)
 2. Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)

Jednopredmetni:

 1. Arheologija
 2. Hrvatski jezik i književnost
 3. Informacijske znanosti
 4. Kulturna i prirodna baština u turizmu
 5. Lingvistika
 6. Međunarodni združeni diplomski studij kulturne sociologije
 7. Menadžment
 8. Novinarstvo i odnosi s javnošću
 9. Održivo gospodarenje vodenim ekosustavima
 10. Poduzetništvo u kulturi i turizmu
 11. Povijest
 12. Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski
 13. Prevoditeljski studij talijanistike
 14. Primijenjena geografija
 15. Psihologija
 16. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 17. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 18. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički

Dvopredmetni:

 1. Anglistika; smjer: nastavnički
 2. Anglistika; smjer: znanstveni
 3. Etnologija i antropologija
 4. Filozofija: smjer nastavnički
 5. Francuski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 6. Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 7. Geografija: smjer nastavnički
 8. Grčki jezik i književnost
 9. Hispanistika; smjer: opći
 10. Hispanistika; smjer: prevoditeljski
 11. Latinski jezik i rimska književnost
 12. Lingvistika
 13. Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički
 14. Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 15. Pedagogija
 16. Povijest
 17. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
 18. Povijest umjetnosti; smjer: opći
 19. Prevoditeljski studij talijanistike
 20. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 21. Ruski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 22. Sociologija
 23. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
 24. Teološko-katehetski studij