Studiji i studenti

Diplomski

Integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

 1. Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)
 2. Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)

Jednopredmetni:

 1. Arheologija
 2. Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički; smjer: nastavnički
 3. Informacijske znanosti
 4. Kulturna i prirodna baština u turizmu
 5. Mediteranska poljoprivreda
 6. Menadžment
 7. Novinarstvo i odnosi s javnošću
 8. Održivo gospodarenje vodenim ekosustavima
 9. Poduzetništvo u kulturi i turizmu
 10. Povijest;smjer: nastavnički
 11. Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski
 12. Prevoditeljski studij talijanistike
 13. Primijenjena geografija
 14. Psihologija
 15. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 16. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 17. Sestrinstvo
 18. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički

Dvopredmetni:

 1. Anglistika; smjer: nastavnički
 2. Anglistika; smjer: znanstveni
 3. Etnologija i antropologija
 4. Filozofija
 5. Francuski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 6. Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 7. Geografija: smjer nastavnički
 8. Grčki jezik i književnost
 9. Hispanistika; smjer: opći
 10. Latinski jezik i rimska književnost; smjer: nastavnički
 11. Lingvistika
 12. Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički
 13. Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 14. Pedagogija
 15. Povijest; smjer: nastavnički
 16. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
 17. Povijest umjetnosti; smjer: opći
 18. Prevoditeljski studij talijanistike
 19. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 20. Ruski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 21. Sociologija
 22. Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
 23. Teološko-katehetski studij