Javna nabava


Propisi i akti

Obavijest dobavljačima

Javni natječaji u tijeku
 

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016 i 114/2022) objavljujemo da Sveučilište u Zadru kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. APARTMAN MARITIMUS, Eugena Kvaternika 23, Zadar
 2. TRIGONUM & ORBIS D.O.O., Kralja Stjepana Držislava 2, Zadar
 3. SPIRITS OF ZADAR, obrt za turizam i usluge, Kralja Stjepana Držislava 2, Zadar, vlasnik Igor Županić
 4. KUKA, Stolarski obrt, vl. Davor Miočić, Gaženička cesta 3, Zadar
 5. BKB GROUP d.o.o., Ulica Julija Klovića 32, Zadar
 6. KEPOL TERMINAL d.o.o. Gaženička cesta 3, Zadar
 7. KEPOL PLAST d.o.o., Gaženička cesta 3, Zadar
 8. ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT STARTER, Varaždinska 25, Zadar
 9. CLASSIC MONT, obrt za ugradnju aluminijske stolarije, Silba 279, Silba
 10. COM SERVIS, servis za popravak računala, Put Vrela 60, Zadar
 11. INSTITUT ZA VODE d.o.o., Dolačka 21, Šibenik
 12. PRO INTELLECTA j.d.o.o. , Ante Starčevića 52, Zadar
 13. F.V. SAVJETOVANJE d.o.o., Jabukovac 16, Zagreb