Studiji i studenti

Poslijediplomski - reformirani

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji

           Izmjene i dopune studijskog programa, 23.02.2021.

           Dopuna nastavnog plana i programa, 26.11.2019.
           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 28.01.2020.   

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 29.06.2021. Odluka Senata.

           Promjena nositelja kolegija Pomorstvo u prošlosti i sadašnjosti, 13. prosinca 2021.

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 14. prosinca 2021.

           Obrazac za odabir tematske cjeline prigodom upisa u II. semestar 

           Odluka o izmjenama uvjeta upisa u više semestre studija

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 28. rujna 2022.

           Odluka o promjenama tablice bodovnog opterećenja izvannastavnih aktivnosti i razjašnjenje bodovanja

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 29.09.2020.

           Red predavanja od 2015/2016 nadalje

 

Poslijediplomski specijalistički studiji