Studiji i studenti

Poslijediplomski - reformirani

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji

           Dopuna nastavnog plana i programa, 26.11.2019.
           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 28.01.2020.   

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 29.06.2021. Odluka Senata.

           Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, 29.09.2020.

           Red predavanja od 2015/2016 nadalje

 

Poslijediplomski specijalistički studiji