Studiji i studenti

Uvjeti upisa

 

Doktorski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij, osoba koja je stekla odgovarajući magisterij znanosti ili osoba koja je završila odgovarajući dodiplomski studij po propisima koji su bili na snazi prije donošenja ovog Pravilnika, u skladu sa Zakonom i uz uvjet da poznaje barem jedan svjetski jezik, naveden u uvjetima natječaja za upis, na razini C1.

Strani državljani prilikom upisa imaju jednaka prava kao i hrvatski državljani uz obvezu plaćanja studija na način određen zakonom i općim aktom Sveučilišta odnosno njegova odjela.

Doktorski studij može upisati osoba koja ima prosjek ocjena preko 3,51. Ako je prosjek ocjena manji od 3,51 osoba se može upisati uz preporuku dva sveučilišna profesora ili znanstvena istraživača koji su upoznati s akademskim dostignućima potencijalnog studenta.

Dodatni kriteriji i uvjeti za upis poslijediplomskog doktorskog studija utvrđuju se aktima nositelja studija.