Studiji i studenti

Upisi u prvu godinu

 1. Konačni Plan upisa studenata/tica u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 2. Konačni Plan upisa studenata/tica u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 3. Odluka o troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja, X-ice i indeksa za prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 4. Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 5. Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 6. Skraćeni natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 7. Popis odgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija za upis na diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016. s posebnostima razredbenog postupka.

Prijava na razredbeni postupak:

 1. Prijava na razredbeni postupak za prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016. (pojedinačna)
 2. Prijavu na razredbeni postupak za prvu godinu redovitog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016. (pojedinačna)
 3. Prijavu na razredbeni postupak za prvu godinu redovitog i/ili izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 4. Prijavu na razredbeni postupak za prvu godinu redovitog dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016. (zajednička)
 5. Prijavu na razredbeni postupak za prvu godinu redovitog dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016. (pojedinačna)

 

Izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijskih znanosti

 • Odluka o raspisu natječaja za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 • Natječaj za upis 35 studenata na Izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) u ak. god. 2015./2016.
 • Skraćeni natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.
 • Prijava na razredbeni postupak za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u ak. god. 2015./2016.