Studiji i studenti

Upisi pod posebnim uvjetima

2010./2011.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010./2011.