Alumni klub Sveučilišta u Zadru osnovan je 10. lipnja 2014. sa sljedećim ciljevima: očuvanje tradicije Sveučilišta u Zadru, promicanje ugleda Sveučilišta u Zadru u Hrvatskoj i u inozemstvu, skrb za razvitak i napredak Sveučilišta u Zadru, njegovanje etičnosti među sveučilištarcima,izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Sveučilišta u Zadru, poticanje i uspostava veza i suradnje Sveučilišta u Zadru i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu, suradnja s institucijama u kojima rade bivši studenti Sveučilišta u Zadru i njegovih prethodnika te uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članovima Alumni kluba mogu postati bivši studenti koji su završili studij na Sveučilištu u Zadru i njegovim pravnim prednicima (Filozofskom fakultetu u Zadru, Pedagoškoj akademiji u Zadru i Visokoj učiteljskoj školi u Zadru), osobe koje su završile studij drugdje u Hrvatskoj ili inozemstvu, a posebno su vezane za djelatnost Sveučilišta u Zadru te osobe koje svojom aktivnošću i novčanom ili materijalnom potporom doprinose ostvarivanju programskih zadaća Alumni kluba.

Pozivamo Vas da se pridružite Alumni klubu UNIZD ispunjavanjem pristupnice.

Ispunjenu pristupnicu pošaljite poštom na adresu Alumni klub Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar ili elektroničkom poštom na divanov@unizd.hr