Objavljene nove publikacije Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru

Objavljene su nove publikacije Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru u tisaknom i online izdanju. 

23rd Psychology days in Zadar : Book of Selected Proceedings urednika Pavla Valerjeva i Ivane Tucak Junaković

Zbornik obuhvaća odabrane izvorne empirijske znanstvene radove iz različitih grada psihologije, domaćih i stranih autora. Rezultati tih istraživanja su radovi prezentirani na znanstveno-stručnom skupu XXIII. Dani psihologije u Zadru, održanom u svibnju 2022. godine. Za potrebe ovog zbornika su pripremljeni kao znanstveni radovi pisani na engleskom jeziku od kojih svaki prolazi kroz rigorozan recenzentski postupak međunarodne recenzije s dva (ili po potrebi i više) recenzenta za svaki rad. Prošireno uredništvo zbornika, pored domaćih znanstvenika uključuje međunarodno prepoznate znanstvenike sa nekoliko europskih i sveučilišta u SAD-u. Radovi će značajno doprinijeti korpusu znanstvenih i stručnih spoznaja u području psihologije. Publikacija predstavlja nastavak ranije objavljenih zbornika cjelovitih radova s prethodnih Dana psihologije. Također, zbornik ima pozitivnu ulogu u promicanju međunarodne znanstvene prepoznatljivosti Odjela za psihologiju te Sveučilišta u Zadru općenito.

Publikaciji možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/121 ili je možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 50 €.

Zbirka psihologijskih skala i upitnika : svezak 12. / urednica Ivane Macuke, Marine Nekić, Jelene Omble, Ane Šimunić i Marine Vidaković

Dvanaesti svezak Zbirke psihologijskih skala i upitnika, kao i prethodni svesci, prikazuje znanstveni rad nastavnika Odjela za psihologiju i njihovih suradnika koji se odnosi na konstrukciju, adaptaciju i validaciju različitih psihologijskih mjernih instrumenata. Cilj ove publikacije je povećanje dostupnosti odgovarajućih mjernih instrumenata istraživačima na hrvatskome jeziku. Svezak 12 uključuje 11 novih priloga u čijoj je pripremi sudjelovalo četrnaest nastavnika Odjela za psihologiju. Prilozi u Zbirci se odnose na adaptaciju postojećih stranih verzija skala i upitnika ili konstrukciju novih mjernih instrumenata u određenom istraživačkom području te zajedno pokrivaju široki raspon konstrukata iz različitih područja psihologijskih istraživanja. Svaki prilog sadrži uvodni dio u kojem se opisuje teorijska osnova instrumenata, opis samog instrumenta, prikaz njegovih psihometrijskih značajki, popis citirane literature i, na kraju, mjerni instrument u cijelosti s popratnom uputom za korištenje i ključem za bodovanje.

Publikaciji možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/122 ili je možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 20 €.