Erasmus plus

Program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport pod nazivom Erasmus+ od akademske godine 2014./2015. zamijenio je sedam programa Europske komisije (Program za cjeloživotno učenje (koji između ostalog uključuje i Erasmus), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Program Erasmus+ trajat će 7 godina (od 2014. - 2020.), a proračun programa iznosi 14,7 milijardi EUR.

Sveučilište u Zadru već je potvrdilo interes za sudjelovanjem u novom programu prijavom za Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) koja je odobrena krajem 2013. godine. Broj povelje je 2561-EPP-1-2014-1-HR-PPPKA3-ECHE. ERASMUS kod Sveučilišta u Zadru je: HR ZADAR01

Erasmus+ obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince,
 • KA103 Mobilnost s programskim zemljama (EU zemlje + Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska)
 • KA107 Mobilnost s partnerskim zemljama (ostale zemlje)
 1. Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse,
 2. Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika,
 3. Aktivnost „Jean Monnet“,
 4. Aktivnost Sport.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince uključuje tri aktivnosti: mobilnost studenata i osoblja, združene diplomske studije te jamstvo za zajmove za studente.

Akademska mobilnost regulira se međuinstitucijskim Erasmus+ sporazumima koje je moguće sklopiti  s institucijama nositeljicama Erasmus+ povelje za visoko obrazovanje iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja koje nisu članice EU. Moguće je sklopiti i multilateralne sporazume tj. uključiti dva ili više partnera u isti ugovor. Novi međuinstitucijski Erasmus+ sporazumi sklapaju se prema proceduri utvrđenoj člankom 6. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti.

Informaciju o proceduri potpisivanja sporazuma na engleskom jeziku za partnerske institucije možete pronaći OVDJE.

Akademska mobilnost u okviru Erasmus+ programa uključuje studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse te mobilnost akademskog i administrativnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) i podučavanja (održavanja nastave).

Erasmus+ program poduzima aktivne mjere prema promicanju socijalne uključenosti, aktivnoga građanstva i tolerancije. Kako bi se to postiglo, sudionicima koji raspolažu s manje mogućnosti ili imaju posebne potrebe na raspolaganju je dostupna dodatna potpora. Više informacija je dostupno ovdje.

Erasmus+ projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107)

Od 2015. godine, visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja s partnerskim zemljama izvan Europske unije odnosno projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107).

Ciljevi aktivnosti KA107 su povećati privlačnost europskog sustava obrazovanja te pružiti potporu visokim učilištima iz Europe na svjetskom tržištu obrazovne ponude. Posebna pažnja pridaje se suradnji sa slabije razvijenim zemljama, studentima slabijeg socioekonomskog statusa kao i studentima s posebnim potrebama. Posljedično, aktivnost KA107 odražava ciljeve i prioritete europske vanjske politike te bi trebala pridonijeti suradnji između EU i partnerskih zemalja.

Projekti mobilnosti uključuju dolaznu i odlaznu mobilnost koje obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. mobilnost studenata u svrhu studija,
 2. mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (isključivo u području razvoja digitalnih vještina i to za odlazne mobilnosti prema Regiji 14 – Švicarska i Farski otoci),
 3. mobilnost osoblja u svrhu podučavanja,
 4. mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja.

Studenti mogu provesti dio studija (od 3 do 12 mjeseci) na partnerskom visokom učilištu, a članovi osoblja imaju mogućnost održati predavanja na partnerskom visokom učilištu ili pak ostvariti stručno usavršavanje (osposobljavanje) u trajanju od 5 dana do 2 mjeseca.


Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse dijeli se na aktivnosti strateška partnerstva, projekti izgradnje kapaciteta, udruživanje znanja, udruživanje sektorskih vještina te na aktivnosti vezane za IT platforme.


Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika centralizirana je aktivnost Europske komisije što znači da je ne provodi Agencija za mobilnost i programe EU već Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA u Bruxellesu. Temeljni ciljevi i zadaće ove aktivnosti usko su povezani s jačanjem politika Europske komisije. Više o navedenoj aktivnosti možete pronaći ovdje.


Aktivnost „Jean Monnet“ centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija. Više o navedenoj aktivnosti možete pronaći ovdje.


Kod aktivnosti Sport, koja je također centralizirana, naglasak je na transnacionalnim projektima za potporu amaterskom sportu i rješavanje prekograničnih izazova, poput namještanje sportskih natjecanja, dopinga, nasilja i rasizma te za promicanje dobrog upravljanja, ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i tjelesne aktivnosti za sve. Više o navedenoj aktivnosti možete pronaći ovdje.


Više informacija o gore navedenih aktivnostima možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2021. godinu te na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Europske komisije. Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju.