Studiji i studenti

Studiji

Sveučilište u Zadru nudi širok izbor studijskih programa na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, uz dva studija koja se izvode kao integrirani preddiplomski i diplomski studij.

Studijski programi su strukturirani prema načelima Bolonjskog procesa i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koje je, među ostalim, uključilo prihvaćanje jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja: prijediplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (specijalističkog i doktorskog) te uvođenje ECTS bodovnog sustava Predloženi studijski programi Sveučilišta u Zadru prošli su proces evaluacije Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i u lipnju 2005. dobili dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sukladno tome, u akademskoj godini 2005./2006. Sveučilište je započelo sa izvođenjem 1. godine 30 reformiranih preddiplomskih studija, a u akademskoj godini 2008./2009. 35 reformiranih diplomskih studija.

U akademskoj godini 2021./2022. izvodi se 35 prijediplomskih studija, 40 diplomskih studija, 2 integrirana preddiplomska i diplomska studija i 7 doktorskih studija.