Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zadru

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zadru časno je i kompetentno savjetodavno tijelo koje promiče etičke standarde u sveučilišnoj djelatnosti, neovisno i samostalno provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbi na neetičko ponašanje zaposlenika i studenata, daje mišljenja o etičnosti provođenja znanstvenih istraživanja te izdaje upute i pojašnjenja u svezi s provedbom odredbi Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru. (iz Poslovnika)

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Poslovnikom i Etičkim kodeksom.

Sastav Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru :

1.    Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, predsjednica (Odjel za etnologiju i antropologiju)
2.    Izv. prof. dr. sc. Anica Čuka, članica (Odjel za geografiju)
3.    Mr. sc. Martina Maté, dipl. oec., članica (Odjel za ekonomiju)
4.    Domagoj Đuras, član iz redova studenata
5.    Irena Kozulić, dipl. oec. (Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija)

Etički kodeks
Poslovnik

Etičko povjerenstvo svoje mišljenje o etičnosti provođenja znanstvenih istraživanja donosi na „elektroničkoj sjednici“. Sjednice se održavaju jednom mjesečno, i to zadnju srijedu u mjesecu. Zamolbu i sve popratne materijale je potrebno poslati sedam dana ranije.

Zamolba za provedbu istraživanja za potrebe izrade završnoga/diplomskoga/doktorskoga rada

Zamolba za provedbu znanstvenih istraživanja (znanstvenici i istraživači Sveučilišta u Zadru)

Zahtjevi se zaprimaju na e-mail: apijaca@unizd.hr ili putem redovite pošte na adresu: Anita Allana Pijaca, Ured pisarnice i pismohrane, Sveučilište u Zadru, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar