Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zadru

Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zadru časno je i kompetentno savjetodavno tijelo koje promiče etičke standarde u sveučilišnoj djelatnosti, neovisno i samostalno provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbi na neetičko ponašanje zaposlenika i studenata, daje mišljenja o etičnosti provođenja znanstvenih istraživanja te izdaje upute i pojašnjenja u svezi s provedbom odredbi Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru. (iz Poslovnika)

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Poslovnikom i Etičkim kodeksom.

Sastav Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru :

1.    Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, predsjednica (Odjel za etnologiju i antropologiju)
2.    Izv. prof. dr. sc. Anica Čuka, članica (Odjel za geografiju)
3.    Mr. sc. Martina Maté, dipl. oec., članica (Odjel za ekonomiju)
4.    Kate Kezić, članica iz redova studenata
5.    Irena Kozulić, dipl. oec. (Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija)
 

Etički kodeks
Poslovnik
Zahtjevi se zaprimaju na e-mail: apijaca@unizd.hr ili putem redovite pošte na adresu: Anita Allana Pijaca, Ured pisarnice i pismohrane, Sveučilište u Zadru, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar