Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.
Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2017.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.
Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2016.