Sveučilište u Zadru
Informacije

Programi izbornih kolegija (Minors)

EU-CONEXUS programi izbornih kolegija, tzv. Minorsi izborni su kolegiji koji se biraju na osnovu preferencija studenata, sukladnosti studijskog programa i tema unutar kolegija te preduvjeta za upis. Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti preddiplomskih studija, bez obzira na godinu studija i studijsko usmjerenje, uključujući i izvanredne studente.

Specifičnost Minorsa je u tome što se nastava odvija virtualno. Na taj način možete istovremeno biti student Sveučilišta u Zadru i jednog ili više partnerskih sveučilišta pri čemu ostvarujete virtualnu (i/ili hibridnu) mobilnost koja se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.

Sveučilište u Zadru otvara prijave za zimski semestar akademske godine 2023./2024. i poziva sve zainteresirane studente da se prijave putem poveznice, najkasnije do 15. rujna 2023.

Svaki položeni kolegij ulazi u dopunsku ispravu o studiju, a izborne predmete možete upisati kao dodatne ECTS-e (kao dodatak predmetima predviđenim vašim studijskim programom) ili kao dio studijskog programa (umjesto nekog od izbornih predmeta s vašeg matičnog odjela uz prethodni dogovor s odjelnim ECTS koordinatorom). Ako uspješno završite cijeli program (30 ECTS-a) dobit ćete potvrdnicu (tzv. Minors certificate).

Za više informacija obratite se administrativnoj koordinatorici Ljerki Morović (lmorovic@unizd.hr) ili posjetite službeno web mjesto EU-CONEXUS-a.

Ponuda izbornih kolegija u zimskom semestru 2023./2024.

 

Plava ekonomija i rast


 1. Aquaculture (AUA) - BLENDED MOBILITY!

 2. Fisheries (UNIZD)

 3. Marine Biotechnology (AUA)

 4. Introduction to Microbial Biotechnology (UNIZD)

 5. Modern and Innovative Insight on Industrial Microbiology and Biotechnology (LRUniv) 

 6. Bioenergy and Waste to Energy (UROS)

 7. Sustainable Development of the Maritime Economy (KU) - OTKAZANO

 8. Energy Transition in Shipping: Liquified Natural Gas (KU) - BLENDED MOBILITY!

 9. Sea Transport Development and Logistics (KU) 

 10. Sustainable Tourism Development (AUA)

 11. Entrepreneurship (UNIZD)

 

Obalni razvoj i održivi turizam


 1. Hydrobiology-Planktology (AUA)

 2. Protected Areas and Recovery of Species (UCV)

 3. Coastal Zone Management (KU)

 4. Geographic Information Systems and Remote Sensing (UTCB)

 5. Environmental Education (UCV)

 6. Pollution/Depollution (water, air, soil) (UTCB) - BLENDED MOBILITY!

 7. Effects of Climate Change on Coastal Areas (AUA)

 8. Coastal Geography (practices, stakeholders, conflicts, governance) (LRUniv)

 9. Management of Smart Coastal Cities (KU)

 10. Sustainable Tourism Development (AUA)

 11. Entrepreneurship (UNIZD)

 12. Environmental Impact Assesement (UCV) - BLENDED MOBILITY!

 13. Sustainable Built Environment (UTCB)

LRUniv - Sveučilište La Rochelle (Francuska), AUA - Poljoprivredno sveučilište u Ateni (Grčka), UTCB - Tehničko građevinsko sveučilište u Bukureštu (Rumunjska), KU - Sveučilište u Klaipedi (Litva), UCV - Katoličko sveučilište u Valenciji (Španjolska), UNIZD - Sveučilište u Zadru (Hrvatska), UROS - Sveučilište u Rostocku (Njemačka), SETU - South East Technical University (Irska), FREDU - Sveučilište Frederick (Cipar)