Sveučilište u Zadru
Informacije

Programi izbornih kolegija (Minors)

EU-CONEXUS programi izbornih kolegija, tzv. Minorsi su izborni kolegiji koji se biraju na osnovu preferencija studenata, sukladnosti studijskog programa i tema unutar kolegija te preduvjeta za upis. Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti preddiplomskih studija, bez obzira na godinu studija i studijsko usmjerenje, uključujući i izvanredne studente.

Specifičnost Minorsa je u tome što se nastava odvija virtualno. Na taj način možete istovremeno biti student Sveučilišta u Zadru i jednog ili više partnerskih sveučilišta pri čemu ostvarujete virtualnu (i/ili hibridnu) mobilnost koja se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.

Sveučilište u Zadru otvara prijave za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. i poziva sve zainteresirane studente da se prijave putem poveznice, najkasnije do 31. siječnja 2023.

Svaki položeni kolegij ulazi u dopunsku ispravu o studiju, a izborne predmete možete upisati kao dodatne ECTS-e (kao dodatak predmetima predviđenim vašim studijskim programom) ili kao dio studijskog programa (umjesto nekog od izbornih predmeta s vašeg matičnog odjela uz prethodni dogovor s odjelnim ECTS koordinatorom). Ako uspješno završite cijeli program (30 ECTS-a) dobit ćete potvrdnicu (tzv. Minors certificate).

Za više informacija obratite se administrativnoj koordinatorici Ljerki Morović (lmorovic@unizd.hr), preuzmite info paket ili posjetite službeno web mjesto EU-CONEXUS-a.

Ponuda izbornih kolegija u ljetnom semestru 2022./2023.

 

Plava ekonomija i rast


 1. Fisheries (UCV)
 2. Built Facilities for Aquaculture (UTCB) - BLENDED MOBILITY!
 3. Production of Biomass for Blue Applications (LRUniv)
 4. Functional and Nutritional Properties of Blue Resources (LRUniv)
 5. Biotechnology of Marine Bioactive Molecules (AUA)
 6. Introduction to Microbial Biotechnology (UNIZD)
 7. Enzymes and Microbes as Tools for Blue Biotechnology (LRUniv)
 8. Energy from Renewable Resources I (UTCB)
 9. Energy From Renewable Resources II (UTCB)
 10. Sustainable Transport Engineering for Coastal Region (UTCB)
 11. Sustainable Tourism Development (KU)
 12. Entrepreneurship (AUA)
 13. Creativity and Innovation Management (UCV)
 14. Entrepreneurship and Innovation around Sustainable Tourism (LRUniv) - BLENDED MOBILITY!
 15. Introduction to Environmental and Resource Economics (UROS)
 16. Environmental Economics (LRUniv)
 17. Ocean governance and blue economy (LRUniv)

 

Obalni razvoj i održivi turizam


 1. Agrobiodiversity and Ecosystem Services (UROS)
 2. Geographic Information Systems and Remote Sensing (UTCB)
 3. Pollution / Depollution (water, air, soil) (UTCB) - BLENDED MOBILITY!
 4. Ecological Psychology (UNIZD)
 5. Effects of Climate Change (UTCB)
 6. Cultural Geography (UNIZD)
 7. Sustainable Tourism Development (KU)
 8. Tourism Facing Digital Transition (LRUniv)
 9. Coastal Tourism Facing Social and Environmental Transition (LRUniv)
 10. Entrepreneurship and Innovation around Sustainable Tourism (LRUniv) - BLENDED MOBILITY!
 11. Spatial Planning of Maritime Tourism (KU)
 12. Performant Built Facilities for Sustainable Tourism (UTCB)
 13. Sustainable Built Environment (UTCB)
 14. Natural Hazards in Coastal Regions (UTCB)

LRUniv - Sveučilište La Rochelle (Francuska), UTCB - Tehničko građevinsko sveučilište u Bukureštu (Rumunjska), KU - Sveučilište u Klaipedi (Litva), UCV - Katoličko sveučilište u Valenciji (Španjolska), UNIZD - Sveučilište u Zadru (Hrvatska), UROS - Sveučilište u Rostocku (Njemačka), SETU - South East Technical University (Irska), FREDU - Sveučilište Frederick (Cipar)