Studiji i studenti

Obavijesti

pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija) - 31. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante UGLEŠIĆ: Nazočnost istočnih Gota i drugih germanskih naroda u rimskoj provinciji Dalmaciji, u ponedjeljak 12. 6. u 10.00 sati

Izv. pof. dr. sc. Irena RADIĆ ROSSI: Plovidba Sredozemljem od 7. do 17. stoljeća, u ponedjeljak 12. 6. u 18.00 sati

Izv. prof. dr. sc. Karla GUSAR: Srednjovjekovne utvrde na istočnom Jadranu, u utorak 13. 6. u 10.00 sati

Doc. dr. sc. Tomislav FABIJANIĆ: Problemi geneze i razvoja materijalne i duhovne kulture Hrvata od 7. do 12. st. na istočnoj jadranskoj obali i širem zaleđu Jadranu, u utorak 13. 6. u 15.00 sati


Sva predavanja održavat će se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Ostale napomene: 
- Studenti koji su prijavili slušanje kolegija „Paleopatološke analize arheoloških populacija iz Hrvatske“ kod prof. dr. sc. Marija ŠLAUSA mole se da direktno kontaktiraju profesora Šlausa radi dogovora o predavanjima, odnosno konzultacijama. Kontakt e-mail adresa profesora Šlausa: marioslaus@gmail.com 
- Studenti koji su prijavili slušanje kolegija akademika Željka TOMIČIĆA, bit će naknadno obaviješteni.

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Antička arheologija) - 31. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Antička arheologija

Ponedjeljak, 12. lipnja, 10 h    
Prof. dr. sc. Željko Miletić, Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji
Ponedjeljak, 12. lipnja, 10 h    
Prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, Magistrati i uprava antičkih gradova u Dalmaciji
Ponedjeljak, 12. lipnja, 15 h    
Izv. prof. dr. sc. Mato Ilkić, Antički brodski tereti na istočnoj obali Jadrana
Ponedjeljak, 12. lipnja, 15 h    
Prof. dr. sc. Dražen Maršić, Antička sepulkralna plastika istočnog Jadrana I
Utorak, 13. lipnja, 9 h    
Izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan, Pokrajinski carski kult
Utorak, 13. lipnja, 15 h    
Izv. prof. dr. sc. Igor Borzić, Antička arheologija srednjeg i južnodalmatinskog otočja I

Sva predavanja održavat će se u učionici Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Važna napomena: Studenti koji su prijavili slušanje kolegija „Grad i selo u gospodarstvu antike“ kod prof. dr. sc. Roberta Matijašića mole se da direktno kontaktiraju profesora Matijašića radi dogovora o predavanjima, odnosno konzultacijama. Kontakt e-mail adresa profesora Matijašića: robert.matijasic@unipu.hr 

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Prapovijesna arheologija) - 22. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Prapovijesna arheologija

U četvrtak, 25. 5. 2023.
- u 10.00: izv. prof. dr. sc. Mate PARICA: „Odnos naselja i groblja u brončano doba na istočnom Jadranu"

- u 13.00 sati: izv. prof. dr. sc. Dario VUJEVIĆ: „Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica“

U petak, 26. 5. 2023.  u 10.00 sati, dr. sc. Brunislav Marijanović, prof. emeritus: „Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica“

Sva predavanja održavat će se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

Rad sa studentima:

9.00-12.00 h