Studiji i studenti

2014./2015.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014/2015.

Nastavničke kompetencije

Red predavanja u ljetnom semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ZA PROGRAM ZA STJECANJE NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA – diferencirani kurikulum na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015.